Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Toàn cảnh Lễ Ký kết

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ NN&PTNT, giữa MTTQ các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở địa phương trong việc triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trọng tâm là chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Chương trình cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai chương trình ký kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời cũng đánh giá cao trước những kết quả đạt được của Bộ NN&PTNT trong thời gian qua với những tu duy chiến lược, có tính chất mở đường về kinh tế nông nghiệp, về nông thôn, truyền cảm hứng cho sáng tạo của nông dân, tạo đà phát triển nông nghiệp, nông thôn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp vận động nhân dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ số, hướng tới phát triển một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, hai cơ quan cần có những nhận định, định hướng về nhu cầu thị trường để hỗ trợ người dân trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và tạo động lực giúp người nông dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhất là đối với người nông dân ở cùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, sau chương trình phối hợp này, hai bên nên cần có một Hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố để các địa phương có những chương trình phối hợp cụ thể, có những sáng kiến để biến những Nghị quyết của Đảng, chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ đi vào đời sống xã hội, đi vào từng cộng đồng dân cư.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Lễ Ký kết

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ: "MTTQ các cấp không chỉ dừng lại ở vai trò tuyên truyền, giám sát mà còn phải động viên, cổ vũ người dân khi tiếp cận với những mô hình, sáng kiến mới. Nếu MTTQ các cấp truyền cảm hứng, niềm vui trong nông nghiệp để giúp người nông dân phát huy khả năng, phát huy nội lực của mình, tránh sự trông chờ, ỷ lại đối với cấp ủy, chính quyền thì nội dung ký kết của hai cơ quan mới thực sự thành công. Đồng thời phải có cách tiếp cận để phát huy năng lực, nội lực của người nông dân, để bà con cùng tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu cộng đồng này thực sự mạnh thì đời sống của bà con sẽ ngày càng được cải thiện.”

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tin tưởng với một chương trình phối hợp dài hạn xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở sẽ mang lại thành công, hiệu quả, giải quyết được những nút thắt trong xã hội nông thôn, nút thắt trong nền nông nghiệp, thông qua đó sẽ giúp xây dựng giai cấp nông dân, một thế hệ cư dân nông thôn mới tri thức hơn, năng động hơn, giàu tinh thần hợp tác hơn, giàu văn hóa hơn.

HNN (tổng hợp)31798