Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiều ngày 22/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Ngân hàng Thế giới (WB) ký kết Thỏa thuận Chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA). WB là cơ quan nhận ủy thác của Quỹ Đối tác Các-bon trong Lâm nghiệp (FCPF). Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn và bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam cùng tham dự và thực hiện ký kết thỏa thuận này.


Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn và bà Carolyn Turk- Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam ký kết thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (Ảnh: Mard)

Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam được thực hiện nhằm hỗ trợ cho bảo vệ và phát triển rừng, giải quyết các nguyên nhân mất rừng ở vùng Bắc Trung Bộ, qua đó giảm phát thải do mất rừng, suy thoái rừng và tăng hấp thụ do phục hồi, tái tạo rừng. Vùng Bắc Trung Bộ được lựa chọn do có tầm quan trọng đặc biệt về đa dạng sinh học và tình hình kinh tế - xã hội, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 5,1 triệu héc-ta (chiếm 16% diện tích đất của cả nước), trong đó 80% là đồi núi, bao gồm 5 hành lang bảo tồn đã được quốc tế công nhận. Diện tích rừng của vùng Bắc Trung Bộ đạt trên 3,1 triệu ha, tỷ lệ che phủ của rừng năm 2019 đạt 57,76%.

Với thỏa thuận này, Việt Nam sẽ chuyển nhượng cho FCPF 10,3 triệu tấn CO2e giảm phát thải từ rừng tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2018 - 2024. FCPF sẽ thanh toán cho dịch vụ này số tiền là 51,5 triệu USD.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn, Việt Nam đã cam kết với nỗ lực cao nhất sẽ giảm phát thải 5% vào năm 2030 và mong muốn nâng được mức giảm phát thải lên 25% tại hội nghị lần thứ 21 Công ước khung về biến đổi khí hậu tại Paris. Việt Nam đã cơ bản triển khai giai đoạn thực thi chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải CO2. Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng phát huy cam kết thực thi chi trả dựa vào kết quả phát thải CO2 như một mô hình hợp tác quốc tế vừa mang tính chất thị trường vừa mang tính chất hỗ trợ triển khai thí điểm cơ chế này trên cơ sở quy định của pháp luật Việt Nam và thế giới.

“Thực hiện ERPA sẽ tạo ra nguồn tài chính bổ sung mới, góp phần đầu tư cho các hoạt động giảm mất rừng, suy thoái rừng và nâng cao thu nhập cho chủ rừng; đồng thời hướng tới hình thành thị trường tín chỉ giảm phát thải trong nước và quốc tế; góp phần bảo vệ, phát triển rừng bền vững khu vực 6 tỉnh Bắc Trung Bộ”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhận định.

Thứ trưởng tin tưởng rằng với sự hợp tác có hiệu quả trong thời gian qua cũng như sự quan tâm của các tổ chức quốc tế và WB, việc thực thi ERPA của Việt Nam sẽ thành công và cam kết Việt Nam sẽ ngày càng xiết chặt việc thực thi pháp luật trong việc kiểm soát chặt chẽ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm gỗ.

Bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam khẳng định, thỏa thuận này đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới đối với Việt Nam trong việc huy động nguồn lực mới cho bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng rừng và quản lý rừng bền vững, qua đó giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu giảm nhẹ biến đổi khí hậu với khát vọng lớn.

NLA (Mard.gov.vn)28856