Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng ngày 18/5, tại bán đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ năm 2022


Thứ trưởng Phùng Đức Tiến kiểm tra con giống

Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực Vịnh Bắc bộ năm 2022 là hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện Bản ghi nhớ về triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ được ký giữa Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, khẳng định: Chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định, hoạt động thả giống tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản phải được coi trọng, thực hiện thường xuyên trên cả nước và được xã hội hóa sâu rộng.

Bộ NN&PTNT Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc để có những hoạt động hợp tác chung trong lĩnh vực bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm bảo vệ và khôi phục nguồn lợi thủy sản chung trong Vịnh Bắc Bộ cũng như trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

Ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu: Quảng Ninh định hướng phát triển thủy sản là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030, thủy sản chiếm khoảng 2% GRDP toàn tỉnh và khoảng 60% GRDP toàn ngành nông nghiệp của tỉnh. Giá trị sản xuất thủy sản theo giá cố định đạt trên 10.700 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% toàn ngành nông nghiệp, bình quân tăng trưởng 6,3%/năm, tạo việc làm cho 50.000 lao động.

Do đó, trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tích cực phát huy các kết quả đạt được, đẩy mạnh các giải pháp triển khai phát triển thủy sản nói chung và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản nói riêng. Trong đó, việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ được triển khai bằng những hành động cụ thể, thường niên là thả giống thủy sản ra môi trường tự nhiên để tiếp nối những chuyển biến trong suy nghĩ và hành động của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn những hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thả hơn 8 triệu con giống thủy sản có giá trị kinh tế, gồm: Tôm sú, cua xanh, cá song, cá vược được chuẩn bị từ nguồn kinh phí của Quỹ hợp tác Trung Quốc -  châu Á ra khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ. Đây là một trong những hoạt động góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp của hai Bộ và nhân dân hai nước.

HNN (tổng hợp)30687