Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang, sản xuất chế biến chè tại Tuyên Quang đã có những bước phát triển nhất định, hiện có trên 850 ha chè được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc gia (RA, VietGAP) chiếm 9,5% diện tích chè toàn tỉnh và 24 ha chè được cấp chứng nhận đạt chuẩn sản xuất nông nghiệp hữu cơ.


Ảnh minh họa

Cây chè được chọn là 1 trong 5 cây trồng chủ lực của tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh hiện có 8.418 ha chè, diện tích cho sản phẩm 7.832 ha, năng suất chè bình quân đạt 85,1 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 67 nghìn tấn. Cơ cấu giống chè có trên 15 giống, chủ yếu là giống chè Trung du, các giống chè lai, các giống chè đặc sản nhập nội mới và giống chè Shan... Giá trị sản xuất nguyên liệu đối với cây chè đạt 426 tỷ đồng, chiếm 7,8% giá trị sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt của tỉnh.

Tỉnh Tuyên Quang có 2 chuỗi liên kết sản xuất chè chính với diện tích chè tham gia chuỗi liên kết trên 1.500 ha, đạt trên 18% diện tích chè toàn tỉnh.

- Chuỗi liên kết sản xuất của các Công ty sản xuất với quy mô lớn gồm 03 Công ty Cổ phần chè là Tân Trào, Mỹ Lâm, Sông Lô đều thực hiện liên kết sản xuất giữa Công ty với các hộ dân trồng chè trong vùng nguyên liệu của Công ty quản lý, sử dụng và mở rộng liên kết với các hộ dân có đất đầu tư trồng, tiêu thụ chè và xây dựng mô hình liên kết tại các đội sản xuất. Ngoài ra, các công ty còn chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, xây dựng được thị trường xuất khẩu ổn định.

- Chuỗi liên kết của các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp sản xuất chè đặc sản với quy nhỏ như Công ty chè Núi Kia tăng đầu tư tại xã Hồng Thái; Cơ sở sản xuất chè Luận Kỳ, Cơ sở sản xuất chè Tuyên Thái Liên, Hợp tác xã Trung Long, Hợp tác xã Vĩnh Tân... thực hiện liên kết với các hộ trồng chè tại địa bàn để đảm bảo quản lý và xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng ngay từ khâu sản xuất.

Việc triển khai các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm chè giữa người trồng chè với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và kết quả thực hiện một số mô hình sản xuất thâm canh chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, Rainforest Alliance... đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người trồng chè và doanh nghiệp./

T. Hiền30053