Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Long An đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, đã triển khai phương án hỗ trợ phát triển cơ giới hóa nông nghiệp giai đoạn 2007 - 2010, đã hỗ trợ 198 máy gặt đập liên hợp.Long An đã xây dựng và triển khai Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Long An trên một số lĩnh vực chủ yếu giai đoạn 2014 - 2016 và đến năm 2020 (Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 21/8/2015).

 Trong những năm qua, tình hình phát triển cơ giới hóa trên cây lúa đã có bước phát triển mạnh, tập trung ở các khâu: Làm đất đạt tỷ lệ 100%; thu hoạch 98% diện tích thực hiện bằng máy gặt đập liên hợp; tỷ lệ sấy khô hạt khoảng 70%, nên đã đáp ứng kịp yêu cầu thời vụ sản xuất tập trung cao, nhất là khâu thu hoạch; góp phần giảm tỷ lệ thất thoát (ước chỉ còn 5 - 6%); nâng cao chất lượng lúa gạo; giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả và tăng thu nhập cho nông dân.

Tuy nhiên, tỷ lệ cơ giới hóa đối với các cây trồng, vật nuôi khác còn thấp chưa áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, nhất là cơ giới hóa nhaằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạch là vấn đề cấp thiết hiện nay; Tỷ lệ cơ giới hóa các khâu gieo cấy; Máy sấy chủ yếu là loại lò sấy thủ công vỉ ngang, tốn nhiều lao động, chiếm nhiều diện tích, lúa sấy không đều; số máy sấy tự động số lượng còn ít, do chi phí đầu tư cao; Giao thông nội đồng chưa thuận lợi cho cơ giới hóa. Số thửa ruộng bình quân/hộ còn nhiều, phân tán nhiều nơi, đa số có diện tích nhỏ, độ bằng phẳng chưa tốt; Người vận hành máy đa số chưa được tập huấn kỹ thuật cơ bản.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, phát triển dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu về tiêu dùng, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững; Hình thành các tổ, nhóm dịch vụ kỹ thuật tại các mô hình cánh đồng lớn, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./

T.Hiền28260