Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ông Lê Quốc Việt - Giám đốc Hợp tác xã nông dân sáng tạo, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết 20,5ha lúa mùa của hợp tác xã vừa được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041.Các giống lúa mùa được chứng nhận hữu cơ gồm Nàng Thơm cồn Vĩnh Quới, Tàu Hương, TV2-Tư Việt 2 (gạo lứt đỏ) và Châu Hồng Vỏ.

Đây là chứng nhận quá trình trồng, xay xát, bao gói lúa mùa truyền thống của Hợp tác xã nông dân sáng tạo với tổng sản lượng lúa dự kiến 30 tấn/năm tương đương 15 tấn gạo/năm được sản xuất phù hợp theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041-1:2017; TCVN 11041-2:2017; TCVN 11041-5:2018.

Theo ông Lê Quốc Việt, toàn bộ diện tích canh tác của Hợp tác xã nông dân sáng tạo chỉ trồng một vụ/năm, mô hình lúa - tôm, không sử dụng phân bón, thuốc hoá học. Ngoài diện tích 2,5ha lúa mùa của gia đình tại khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành (Kiên Giang), ông Việt còn liên kết với các thành viên hợp tác xã trồng lúa mùa tại khu vực nuôi tôm thuộc cồn Vĩnh Quới, xã Vĩnh Hòa Phú.

Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 2 năm. Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, Hợp tác xã nông dân sáng tạo được phép sử dụng các giấy chứng nhận số CN 51-21/BNN HC 024.23.01 và dấu hữu cơ.

Báo Kiên Giang32735