Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sau hơn 2 năm đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào thực tiễn cuộc sóng, từ ngày 1/7/2019, đã khẳng định cơ sở pháp lý vững chắc để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo của tổ quốc.


Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra thực thi nhiệm vụ

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp với chính quyền nhân dân các địa phương trong công tác tuyên truyền, tổ chức cuộc thi  tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho hay, Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời và có hiệu lực đã được chính quyền và nhân dân các địa phương ven biển rất quan tâm, thông qua các hình thức, biện pháp cụ thể, lực lượng Cảnh sát biển sẽ đưa những nội dung tinh thần của luật lan tỏa vào cuộc sống của nhân dân, góp phần thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự trên biển đỏa của tổ quốc.

“Để đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam vào cuộc sống, trực tiếp đi đến với bà con ngư dân đánh bắt trên biển thông qua các nội dung chúng tôi đã ký kết với địa phương, thông qua các buổi tuyên truyền tập trung ở các điểm cấp phường, cấp xã chúng tôi còn  tổ chức tổ đội đi xuống các âu cảng, nơi tập trung đông người, phương tiện của ngư dân đánh bắt để tuyên truyền trực tiếp cho bà con, để bà con hiểu vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng như nắm được quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế trong quá trình đánh bắt trên biển. Nắm được các tần số liên lạc khi gạp nạn  trên biển để phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của tổ quốc”, Thượng tá Lê Huy cho hay.

Với mục tiêu mọi cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và nhân dân nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển  các vùng đã nghiên cứu tài liệu, tổ chức tuyên truyền, cấp phát cho từng người tham gia, báo cáo viên kết hợp giữa trình bày miệng với trình chiếu power- point làm nội dung tuyên truyền sinh động, hấp dẫn cuốn hút người nghe hơn. Đây là việc cụ thể hóa tuyên truyền Luật Cảnh sát biển  Việt Nam giai đoạn 20219-2023 của Chính phủ.

Các quốc gia trong khu vực cũng đều đã ban hành Luật Cản sát biển hoặc luật về các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, quy định về Luật Cảnh sát biển có chức năng tương tự như lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Vì vậy Luật Cảnh sát biển đã nâng cao giá trị pháp lý đối với các quy định trong văn bản pháp luật liên quan đến những hoạt động mang tính đại diện cho Nhà nước của lực lượng Cảnh sát biển.

Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: “Trước những vấn đề an ninh trật tự, nhất là những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhiều loại tội phạm, nhiều loại hình trên biển  đòi hỏi có sự hợp tác quốc tế. Mốn vậy, chúng ta phải cũng phải phù hợp với quy định chung, lực lượng chung. Hơn nữa, những quy định của luật, dù thực hiện hay không thực hiện đều phải thông qua Quốc hội. Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời là trên cơ sở tiêu chuẩn của Quốc hội”. 

V.Giang (tổng hợp)29891