Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mèo Vạc là huyện vùng cao biên giới và là một trong 7 huyện nghèo của Hà Giang được thụ hưởng Chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.


Mật ong bạc hà Mèo Vạc - một trong những sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh của Hà Giang

Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP), từ tháng 3/2018 đến nay, đã tạo nên diện mạo mới trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của huyện Mèo Vạc. Các sản phẩm OCOP đã tạo sinh kế cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo bền vững và hiệu quả.

Để thực hiện Chương trình OCOP, Mèo Vạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy của các cấp, các ngành, các cấp chính quyền và đông đảo quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, huyện đã ban hành kế hoạch và danh mục phát triển các sản phẩm OCOP theo từng giai đoạn. Để phát triển các sản phẩm OCOP gắn với thị trường tiêu thụ, huyện đã đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Có thể kể đến một số sản phẩm OCOP chủ yếu của huyện Mèo Vạc đã đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp tỉnh như: Mật ong Bạc hà của HTX Tuấn Dũng và HTX dịch vụ nông nghiệp Tả Lủng, lợn đen Lũng Pù, Thịt khô bò Vàng, Rượu Mã Pì Lèng, Rượu ngô men lá Chí Sán, Rượu Mê Cung Đá của HTX Gia Hoàng huyện Mèo Vạc....

Rượu Mã Pì Lèng - một trong những sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh của Mèo Vạc

Các sản phẩm OCOP chủ lực của huyện Mèo Vạc được gắn liền với các sản phẩm du lịch của huyện và sản phẩm du lịch của tỉnh. Nhờ đó, trong những năm gần đây, các sản phẩm OCOP của huyện Mèo Vạc đã góp phần thúc đẩy du lịch của địa phương và của tỉnh. Bên cạnh đó, ngành du lịch của tỉnh cũng góp phần tiêu thụ và thúc đẩy quá trình phát triển các sản phẩm OCOP của Mèo Vạc. Vì vậy, trong những năm qua, thu nhập của người dân Mèo Vạc trực tiếp sản xuất ra sản phẩm cũng không ngừng được nâng lên.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện  Chương trình OCOP, huyện Mèo Vạc đã đẩy mạnh thực hiện áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Nhờ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng hàng hóa đã tạo ra bước chuyển biến lớn trong công tác xoá đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Đây cũng chính là một trong các chủ trương lớn trong phát triển du lịch gắn với công tác giảm nghèo bền vững của địa phương.

Bên cạnh đó, do đặc thù là một huyện vùng cao núi đá, nguồn đất canh tác bị hạn chế nên huyện Mèo Vạc đã xác định lấy chăn nuôi gia súc gắn với trồng cỏ, trong đó chủ yếu là phát triển chăn nuôi bò hàng hóa là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Giống bò của huyện Mèo Vạc là giống bò Vàng địa phương có năng suất thịt cao, chất lượng thịt thơm ngon và đã được Bộ Nông nghiệp – PTNT bình chọn. Sản phẩm thịt bò Vàng của Mèo Vạc là một trong những sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp tỉnh của Hà Giang. Vì vậy, trong những năm qua, huyện đã chỉ đạo người dân tận dụng các nguồn đất của các đồi núi còn bỏ hoang và chuyển các diện tích đất nghiệp kém hiệu quả sang trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi chăn nuôi gia súc, trong đó chủ yếu là chăn nuôi bò. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như Phòng Nông nghiệp, Trạm Thú y phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thụ tinh nhân tạo trên đàn bò. Nhờ đó, trong những năm gần đây, đàn bò của Mèo Vạc đã được cải tạo nâng cao tầm vóc, thể trạng, giúp người chăn nuôi nâng cao năng suất và chất lượng thịt bò Vàng…

 Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã tạo ra một bước chuyển biến lớn trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện. Bên cạnh đó, các sản phẩm OCOP cũng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và nâng cao thu nhập cho người nông dân, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn của huyện….

Phạm Văn Phú (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang)30067