Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 22/11, tại TP Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai Đề án nâng cao năng lực hợp tác xã (HTX) nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giai đoạn 2021 – 2025. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan và các HTX nông nghiệp vùng ÐBSCL dự hội nghị.


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị

Đề án nâng cao năng lực HTX nông nghiệp thích ứng với BĐKH vùng ĐBSCL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực chủ động áp dụng các biện pháp thích ứng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, tận dụng cơ hội do BĐKH mang lại nhằm phát triển bền vững các hợp tác xã nông nghiệp vùng ĐBSCL. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, mỗi tỉnh có từ 3-5 mô hình HTX nông nghiệp áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với BĐKH; 100% HTX nông nghiệp trong các lưu vực hệ thống thủy lợi cống Cái Lớn - Cái Bé áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với BĐKH; bình quân các HTX trong lưu vực tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp từ 10% trở lên…

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá, đề án này là một trong những nội dung Nghị quyết 120 của Chính phủ về BĐKH vùng ĐBSCL. Đặc biệt, đây là sự mong đợi của nhiều HTX nông nghiệp trong vùng trước bối cảnh BĐKH diễn biến cực đoan hiện nay.

Theo thống kê của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, tính đến 10/2022, vùng ĐBSCL có 2.546 HTX nông nghiệp (chiếm 15% cả nước), tăng 1.379 HTX so với năm 2012 (là vùng có số lượng HTX tăng nhiều nhất).

Nhiều HTX nông nghiệp có các hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với BĐKH hiệu quả như: Chuyển đổi cây trồng vật nuôi; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; áp dụng các quy trình canh tác bền vững thích ứng với BĐKH; làm bờ kè; tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Toàn cảnh hội nghị

Theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, thời gian qua, nhiều HTX nông nghiệp tại ĐBSCL có các hoạt động sản xuất, kinh doanh thích ứng với BĐKH hiệu quả, thế nhưng các hoạt động thích ứng của các HTX thời gian qua còn mang tính tự phát, số lượng HTX chủ động thực hiện chưa nhiều.

Trong khí đó, BĐKH đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp ngày càng trầm trọng, các HTX nông nghiệp vùng ĐBSCL đang gặp nhiều khó khăn, như: nhận thức, hiểu biết của người dân và HTX về BĐKH chưa cao; chưa tổ chức áp dụng đồng bộ các giải pháp hiệu quả thích ứng với BĐKH; chưa lồng ghép được giải pháp thích ứng với BĐKH trong xây dựng và thực hiện phương án sản xuất kinh doanh; thiếu nhân lực, thông tin, phương tiện, máy móc, dụng cụ quan trắc BĐKH…

"Để đạt được mục tiêu của đề án, các cơ quan có liên quan và các địa phương ĐBSCL cần đặt quyết tâm cao, tập trung bàn bạc kỹ các giải pháp triển khai hiệu quả nhất. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ biến thách thức BĐKH thành tiềm năng, cơ hội lớn để chuyển đổi sản xuất, thích ứng và phát triển bền vững." Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trần Thanh Nam nhấn mạnh.

BBT (tổng hợp)31406