Skip Ribbon Commands
Skip to main content

(Mard-4/3/2010): Liên Hợp Quốc cảnh báo cần các khoản đầu tư khẩn cấp cho ngành chăn nuôi gia súc toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc nhằm hỗ trợ cho 1 tỷ người sống phụ thuộc vào ngành này.Báo cáo thường niên của Tổ chức Nông Lương thế giới FAO có đoạn viết: Ngành chăn nuôi gia súc cần đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thịt và các sản phẩm gia súc khác ngày càng tăng tại các nước như Trung Quốc.

Nhưng báo cáo cũng yêu cầu cần giảm các tác hại về môi trường và sức khoẻ liên quan đến việc chăn nuôi gia súc, dê và cừu.

Ngành chăn nuôi gia súc là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nông nghiệp, đóng góp 40% giá trị sản xuất nông nghiệp toàn cầu. Ngành chăn nuôi gia súc đóng góp 15% tổng số thực phẩm và 25% lượng đạm trong các bữa ăn.

Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi gia súc cung cấp các vi chất dinh dưỡng thiết yếu không dễ gì có được từ các sản phẩm cây thực phẩm khác.

Nhu cầu thịt tại các nước đang phát triển hiện đang tăng do thu nhập tăng, dân số tăng và quá trình đô thị hoá.

Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng này, sản xuất thịt toàn cầu dự kiến tăng từ con số hiện tại là 228 tấn lên 463 tấn vào năm 2050 với lượng đàn gia súc tăng từ 1,5 tỷ con lên 2,6 tỷ con và lượng dê và cừu tăng từ 1,7 tỷ con lên 2,7 tỷ con.

Nhu cầu các sản phẩm thực phẩm từ thịt tăng tạo cơ hội lớn cho ngành gia súc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.

Mức tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi tăng đáng kể ở vùng Đông và Đông Nam Á. Đặc biệt Trung Quốc có mức tiêu thụ thịt trên đầu người tăng 4 lần, tiêu thụ sữa tăng 10 lần, tiêu thụ trứng tăng 8 lần.

Tiêu thụ các sản phẩm gia súc tại các nước còn lại của Đông và Đông Nam Á cũng tăng đáng kể, đặc biệt tại Hàn Quốc, Malaysia và Việt Nam.

Ngành chăn nuôi gia súc cần có những chính sách mang tính thị trường như thuế và phí trong lĩnh vực sử dụng tài nguyên thiên nhiên hoặc chi trả cho các dịch vụ môi trường nhằm khuyến khích người sản xuất đảm bảo sản xuất gia súc theo cách thức bền vững.

Ngành chăn nuôi gia súc cũng cần phải ứng phó với các bệnh trên gia súc do có nguy cơ lây lan từ gia súc sang người và sinh kế bị ảnh hưởng khi dịch bệnh xảy ra.

Linh Chi – Theo agriculturenews

<div class=ExternalClass9BB18D5E09234EFF9A943EBCE6AF41CD><div></div></div>1727