Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu đánh giá tác động toàn cầu của nghề lưới kéo

Nghề lưới kéo chiếm 20% lượng cá đánh bắt toàn cầu, cung cấp lương thực cho hàng triệu người và là một trong những phương pháp đánh bắt cá bị các nhà bảo tồn chỉ trích.


Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đánh giá tác động của nghề lưới kéo, đã cho thấy một số loại lưới kéo gây ra thiệt hại đáng kể cho đáy biển hơn các loại khác. Ngoài ra, loại lưới kéo phổ biển nhất – lưới giã ván - có tác động môi trường thấp hơn.

Ngư dân sử dụng lưới kéo đáy để đánh bắt cá, giáp xác và nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống gần đáy biển. Lưới kéo làm lật tung trầm tích, san bằng đáy biển và, ở những nơi có chúng, phá huỷ san hô và các cấu trúc khác.

Nghiên cứu trên là một phân tích tổng hợp toàn cầu gồm 70 nghiên cứu về nghề lưới kéo đáy - ước tính sự phá hủy và tỷ lệ phục hồi đối với đáy biển.

Nghiên cứu tìm thấy một mối quan hệ chặt chẽ giữa độ sâu thâm nhập của lưới kéo và sự cạn kiệt của sinh vật biển. Nghề giã ván gây ra thiệt hại ít nhất, loại bỏ chỉ 6% sinh khối mỗi lần đi qua và đào sâu vào đáy biển chỉ 2,4 cm. Tuy nhiên, lưới vét thủy lực gây ra thiệt hại nhiều nhất, loại bỏ 41% sinh khối và xâm nhập vào đáy biển 16,1 cm.

Phải mất 1,9 đến 6,4 năm để phục hồi từ lưới kéo, tùy thuộc vào loại đáy biển và thiết bị lưới kéo được sử dụng.

Nhưng số liệu về sự cạn kiệt và hồi phục của nghiên cứu chỉ đo tổng sinh khối - chứ không phải sự đa dạng hoặc loại sinh vật. Các sinh vật khác nhau bị ảnh hưởng khác nhau, và các sinh vật với vòng đời ngắn hơn sẽ hồi phục nhanh hơn.

Ray Hilborn, giáo sư tại Đại học Washington và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: "Mối quan tâm nhất là san hô và bọt biển, cả hai đều dễ bị tổn thương bởi thiết bị lưới kéo - tỷ lệ hủy diệt cao hơn mỗi lần lưới đi qua - và có thời gian phục hồi chậm hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng chỉ chiếm một phần rất nhỏ của sinh vật ở hầu hết các khu vực bị lưới kéo quét qua, vì chúng được tìm thấy chủ yếu ở nền đá và gần như tất cả các lưới kéo đều hoạt động trên bùn, cát và sỏi".

Gib Brogan, người quản lý chiến dịch đánh cá ở nhóm bảo tồn Oceana, nghi ngờ rằng đáy biển với các san hô 100 tuổi có thể hồi phục nhanh chóng, đặc biệt ở những khu vực tập trung đánh bắt cá. Các sinh vật và động vật biển hình thành nên các rạn san hô có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động đánh bắt hải sản bất kể tác động của lưới kéo lớn như thế nào.

Brogan nói: "Những ảnh hưởng tích lũy của việc đánh bắt cá cường lực cao của nhiều tàu thuyền trong cùng khu vực có thể làm tăng tác động và kéo dài thời gian phục hồi. "Chắc chắn có những nơi mà lưới kéo và lưới vét là không thích hợp, chẳng hạn như môi trường sống của san hô và bọt biển".

Ngư dân đang tìm kiếm một số lựa chọn thay thế cho nghề lưới kéo đáy, Brogan cho biết, chẳng hạn như câu vàng đáy, câu chùm máy và bẫy cá cho các loài sống ở đáy. “Đây có thể là lựa chọn thay thế tốt dù chưa ngư cụ nào là hoàn hảo nhưng nó hạn chế sự thiệt hại từ nghề lưới kéo và để khu vực đánh bắt phục hồi”, Brogan nói.

Nghề lưới kéo đáy gây ra sự xáo trộn nhiều nhất đối với đáy biển trên thế giới. Những tác động về môi trường này đóng vai trò rất quan trọng đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận bền vững thủy sản, như Hội đồng Quản lý Biển (Marine Stewardship Council - MSC).

Theo David Agnew, giám đốc khoa học và tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Biển, MSC không đánh giá tính bền vững dựa trên các ngư cụ khác nhau, và xem xét tác động thực tế của một ngư cụ tới một nghề đánh bắt nhất định chứ không phải tác động giả định. MSC đã chứng nhận nhiều loại nghề đánh bắt cá bằng lưới kéo đáy - từ nghề giã ván đến nghề kéo đôi.

Agnew cho biết: "Nghề lưới kéo đáy gây ra một số tác động nhưng nó có thể bền vững nếu môi trường sống không bị ảnh hưởng đến mức mà chúng không thể phục hồi và nếu tránh được các môi trường sống nhạy cảm như các hệ sinh thái biển dễ bị tổn thương".

Khoảng một nửa số nghề cá đã được chứng nhận hoặc đang trong quá trình đánh giá của MSC là nghề lưới kéo đáy, Agnew nói.

Thêm vào đó, báo cáo gần đây của MSC về những nỗ lực của ngư dân để giảm tác động đến môi trường sống cho thấy phần lớn các hành động để cải thiện tình trạng môi trường sống, quản lý và truyền thông được thực hiện bởi các nghề khai thác  cá đáy, như nghề lưới kéo, nghề lưới vét, và nghề câu vàng.

Mặc dù nghiên cứu mới cần cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý một số quan điểm về tác động của lưới kéo, nhưng cần có nhiều thông tin hơn nữa.

T.P - theo Seafoodsource