Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khi nhiệt độ mùa hè tăng lên mức chưa từng thấy, tương lai của việc sản xuất ngô ngọt có thể không ngọt ngào. Nghiên cứu mới của Đại học Illinois cho thấy năng suất ngô ngọt giảm đáng kể với nhiệt độ khắc nghiệt trong quá trình ra hoa, đặc biệt là ở các cánh đồng ngô tưới bằng nước mưa ở Trung Tây Hoa Kỳ.Chương trình Nghiên cứu Thay đổi Toàn cầu của Hoa Kỳ dự đoán có thêm từ 20 đến 30 ngày trên 32 độ C vào giữa thế kỷ này trên phần lớn Hoa Kỳ.

Daljeet Dhaliwal là tác giả chính của nghiên cứu. Dhaliwal đã làm việc với Marty Williams, nhà sinh thái học của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA và Giáo sư tại Khoa Khoa học Cây trồng tại Illinois ghi lại phản ứng năng suất của ngô ngọt đối với nhiệt độ trong mùa sinh trưởng và lượng mưa trong khoảng thời gian 27 năm. Williams đã thu thập dữ liệu từ các nhà chế biến ngô ngọt cho 16.040 cánh đồng riêng lẻ ở Illinois, Minnesota, Washington và Wisconsin.

Williams nói: “Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng những thay đổi nhiệt độ nhỏ có ảnh hưởng lớn hơn đến năng suất cây trồng so với những thay đổi nhỏ về lượng mưa đối với cả những cánh đồng được tưới bằng nước mưa và tưới tiêu ở Trung Tây và Tây Bắc, nhưng các cánh đồng được tưới bằng nước mưa cho thấy mức độ nhạy cảm cao hơn”.

Ông nói thêm rằng nhiệt độ khắc nghiệt trong quá trình ra hoa có thể ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của phấn hoa, quá trình thụ phấn và các quá trình khác.

Williams nói: “Thời điểm nắng nóng khắc nghiệt gây tác động lớn đến thời kỳ ra hoa. Điều đó đặc biệt đúng ở một loại cây trồng mà chất lượng bắp rất quan trọng như cây ngô. Với sự căng thẳng nhiệt trong quá trình ra hoa, bạn có thể có ít hạt hơn hoặc hạt rất dị dạng trông không giống như những gì người tiêu dùng đang mong đợi”.

Nghiên cứu này sử dụng khái niệm “ngày có nhiệt độ cực đại” để xác định ảnh hưởng tích lũy của nhiệt độ trên 30 độ C trong quá trình ra hoa đến năng suất ngô ngọt. Nhiệt độ ngày thường được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của nhiệt độ cao và thấp trong khoảng thời gian 24 giờ nhất định. Để tính số ngày có nhiệt độ cực đại, Dhaliwal đã tổng kết số ngày có nhiệt độ trên 30 độ C.

Đối với các vùng trồng ngô tưới bằng nước mưa, mỗi ngày có nhiệt độ đạt mức cực đại trong quá trình ra hoa sẽ khiến năng suất giảm thêm 2%. Đối với các vùng trồng ngô bằng tưới tiêu, sự suy giảm năng suất ít nghiêm trọng hơn; mức giảm chỉ 0,5% đối với mỗi ngày trên 30 độ C.

Nhưng số ngày ở 40 độ C từ 2 ngày trở lên có thể làm giảm 20% năng suất. Kết quả này dựa trên dữ liệu nhiệt độ hàng giờ theo mùa, không phải nhiệt độ theo ngày.

Mô hình cho thấy việc tưới tiêu có thể cải thiện tác động của nắng nóng khắc nghiệt, nhưng các kịch bản khí hậu cũng cảnh báo nước có thể bị thiếu hụt trong tương lai. Các tác giả lưu ý rằng nếu năng suất và chất lượng ngô ngọt tiếp tục giảm do khí hậu khắc nghiệt, thời gian trồng hoặc khu vực sản xuất có thể cần phải thay đổi để tránh nhiệt độ nóng nhất.

Lê Hồng Vân (Theo sciencedaily)31433