Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng các đồng cỏ chăn thả ít được quản lý chặt chẽ của Anh có trung bình nhiều loài thực vật hơn 50% và chất lượng đất tốt hơn so với đồng cỏ được quản lý chặt chẽ. Nghiên cứu mới có thể giúp nông dân tăng cả đa dạng sinh học và sức khỏe của đất, bao gồm cả lượng các-bon trong đất ở vùng nông thôn nước Anh.Đồng cỏ được chăn thả chiếm một tỷ lệ lớn ở vùng nông thôn nước Anh và rất quan trọng đối với các cộng đồng nông nghiệp và nông thôn. Vùng đất này có thể được coi là chỉ để sản xuất lương thực, nhưng nghiên cứu này đưa ra nhiều bằng chứng hơn cho thấy nó có thể là chìa khóa để tăng cường đa dạng sinh học và sức khỏe của đất.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sinh thái & Thủy văn Vương quốc Anh (UKCEH) đã nghiên cứu 940 ô đồng cỏ, so sánh các ô được chọn ngẫu nhiên lấy mẫu phạm vi quản lý đồng cỏ trên khắp Vương quốc Anh; từ vùng đất được quản lý thâm canh với một số loài đồng cỏ được gieo trồng và hàm lượng phốt pho trong đất cao (cho thấy việc cày/gieo hạt và bón phân và bùn), đến đồng cỏ với mức độ loài cao hơn và hàm lượng phốt pho trong đất thấp hơn. Các ô được lấy mẫu như một phần của Khảo sát vùng nông thôn của UKCEH, một bộ dữ liệu dài hạn đại diện trên toàn quốc.

Nghiên cứu đã đếm số lượng loài thực vật trong các khu vực mẫu và phân tích các mẫu đất cùng vị trí để tìm số lượng động vật không xương sống trong đất và mức độ các-bon, nitơ và phốt pho.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng đồng cỏ ít được quản lý chặt chẽ hơn có nhiều loài thực vật đa dạng hơn và điều đáng chú ý là điều này tương quan với tình trạng đất tốt hơn, chẳng hạn như tăng hàm lượng nitơ và các-bon và tăng số lượng động vật không xương sống trong đất như bọ đuôi bật và bọ ve.

Trong cùng một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp tương tự để kiểm tra sự đa dạng của thực vật và đất từ ​​đồng cỏ trên 56 trang trại chủ yếu là bò thịt từ Hiệp hội Chăn nuôi Liên bang Đồng cỏ (PFLA) - một nhóm nông dân đã phát triển các tiêu chuẩn để quản lý và cải thiện đất và đồng cỏ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các lô đất từ ​​các trang trại PFLA có sự đa dạng thực vật cao hơn - trung bình có thêm sáu loài thực vật, bao gồm các loại cỏ và thực vật có hoa thân thảo khác nhau, so với các lô đất canh tác thâm canh từ Khảo sát nông thôn. Ngoài ra, cây cỏ ở các trang trại này thường cao hơn, chất lượng được chứng minh là có lợi cho bướm và ong.

Các đồng cỏ của Hiệp hội Chăn nuôi Pasture Fed chưa cho thấy độ bền của đất tăng lên, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng điều này có thể là do sự chậm trễ về thời gian giữa việc tăng số lượng loài thực vật và những thay đổi về độ bền của đất, đặc biệt là ở các trang trại đã được quản lý chặt chẽ trong quá khứ.

Tác giả chính, Tiến sĩ Lisa Norton, Nhà khoa học cấp cao tại UKCEH, cho biết: “Lần đầu tiên, trên đất do nông dân quản lý để sản xuất, chúng tôi đã chứng minh rằng sự đa dạng thực vật cao hơn ở đồng cỏ có tương quan với sức khỏe của đất tốt hơn. Nghiên cứu này cũng cho biết các thành viên của Hiệp hội Chăn nuôi Pasture Fed đang đi đúng hướng để tăng cường đa dạng sinh học, mặc dù có thể mất nhiều thời gian hơn để thấy được sự cải thiện về sức khỏe của đất”.

Đồng cỏ với các loại thực vật khác nhau có thể phát triển cao và ra hoa có liên quan đến các biện pháp cải thiện sức khỏe của đất và có lợi cho các loài bò sát bên dưới và bên trên mặt đất. Việc có được sự sống phong phú này ở đồng cỏ có thể hỗ trợ các loài động vật có vú nhỏ và chim săn mồi.

Tiến sĩ Norton cho biết thêm: “Hy vọng của tôi cho tương lai là đồng cỏ của chúng ta có thể được quản lý ít chuyên sâu hơn - với tất cả những cải thiện về đa dạng sinh học thực vật và động vật cũng như sức khỏe của đất - nhưng vẫn duy trì năng suất cho nông dân”.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ecology Solutions and Evidence vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 và được tài trợ bởi Chương trình Nghiên cứu An ninh Lương thực Toàn cầu và Đổi mới của Vương quốc Anh.

Lê Hồng Vân (Theo sciencedaily)31456