Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự lan rộng nhanh chóng của các đồn điền cọ dầu và việc sử dụng nhiều phân bón làm tăng mối lo ngại về việc phát thải oxit nitơ (N2O), một loại khí nhà kính mạnh. Một nghiên cứu mới của nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học Göttingen dẫn đầu cho thấy quá trình quang hợp của cây cọ dầu và phản ứng của chúng với các điều kiện khí tượng và đất đai đóng một vai trò quan trọng đối với lượng N2O do các đồn điền cọ dầu tạo ra. Kết quả này rất quan trọng đối với các chiến lược nhằm giảm tác động tiêu cực của khí thải N2O từ việc trồng cọ dầu bằng cách chọn địa điểm thích hợp và cải thiện quản lý rừng trồng. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Global Change Biology -- Bioenergy.Trong những thập kỷ gần đây, nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về dầu và chất béo giá rẻ đã thúc đẩy việc mở rộng các đồn điền cọ dầu ở các vùng nhiệt đới. Năng suất dầu cọ cao thường đạt được nhờ sử dụng nhiều phân bón. Tuy nhiên, mức phân bón cao hoặc thời điểm bón phân không phù hợp có thể gây ra các vấn đề về môi trường như tăng lượng khí thải N2O. Các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu của họ tại một đồn điền ở Jambi, Indonesia, với mục đích định lượng lượng khí thải N2O trong cây cọ dầu và đánh giá các yếu tố môi trường và khí tượng của lượng khí thải N2O trong các khoảng thời gian khác nhau.

Tác giả đầu tiên của nghiên cứu, Tiến sĩ Christian Stiegler từ Nhóm Sinh khí hậu Đại học Gottingen cho biết: “Thời gian và địa điểm phát thải N2O trong các đồn điền cọ dầu rất khác nhau, điều đó có nghĩa là rất khó để ước tính lượng phát thải. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng sự thay đổi trong lượng phát thải N2O có liên quan chặt chẽ đến quá trình trao đổi chất của cọ dầu và phản ứng của cây cọ dầu với các điều kiện khí tượng và đất đai. Ví dụ, trong ngày, lượng phát thải chủ yếu liên quan đến quá trình quang hợp của cọ dầu. Vào ban đêm, chúng tôi có thể liên kết mức phát thải với quá trình hô hấp của cọ dầu và nhiệt độ đất. Trong thời gian dài hơn, nghĩa là vài ngày đến vài tuần, chúng tôi nhận thấy rằng những thay đổi về kiểu thời tiết, độ ẩm của đất và nhiệt độ đất ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, hô hấp của cọ dầu và sản xuất N2O trong đất và do đó ảnh hưởng đến lượng phát thải N2O”.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các phương pháp đo lường thông thường không tính đến cách vận chuyển N2O trong từng cây cọ dầu, do đó có nguy cơ đánh giá thấp lượng phát thải N2O từ việc trồng cọ dầu tới 49%.

Giáo sư Alexander Knohl, người đứng đầu Nhóm Sinh khí hậu, Đại học Göttingen, giải thích: “Việc trồng cọ dầu tạo nên nguồn cung cấp N2O dồi dào tại địa phương, với lượng khí thải cao hơn tới 77% so với các hệ thống rừng tự nhiên ở tỉnh Jambi. Nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định lượng lượng khí thải N2O trong cọ dầu và hiểu được động lực cũng như các yếu tố kiểm soát của chúng. Điều này sẽ cho phép nông dân phát triển hệ thống quản lý phân bón tối ưu phù hợp với độ tuổi của cây cọ, nhu cầu nitơ của từng loại cây và điều kiện đất đai và khí hậu địa phương để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc trồng cọ dầu bằng cách giảm lượng khí thải N2O”.

Lê Hồng Vân (Theo sciencedaily)32420