Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty nuôi cá hồi Na Uy Svanøy Havbruk sẽ trở thành doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản đầu tiên trên thế giới sử dụng năng lượng sóng để tạo ra điện.


Nhà máy điện sóng Havkraft.

Công việc được thực hiện tại địa điểm của công ty ở phía nam của Svanøy trong vùng Vestland.

Một hợp đồng đã được ký kết bởi Svanøy Havbruk để lắp đặt một nhà máy điện sóng Havkraft N-Class quy mô đầy đủ  gần đảo Svanøy, phía tây Na Uy.

Điều này đánh dấu việc bắt đầu thương mại hóa các nhà máy điện sóng cột nước dao động (OWC) của Havkraft, một công nghệ mà công ty cho biết có thể cạnh tranh với bất kỳ nguồn năng lượng nào khác trong phân khúc thị trường gần bờ.

Dự án đang được hỗ trợ bởi Sparebanken Vest và các đối tác giấu tên khác, và sẽ được lắp đặt tại chỗ vào năm tới.

Sự phát triển được thiết kế để giúp Svanøy Havbruk loại bỏ các hoạt động của mình và tránh sử dụng nhiên liệu diesel gây ô nhiễm.

Havkraft đã phát triển hai loại nhà máy điện OWC - loại đầu tiên là Havkraft N-Class được trang bị cho các địa điểm gần bờ, trong khi loại thứ hai được đặt tên là Havkraft O-Class - phù hợp hơn cho các hoạt động ngoài khơi.

Cả hai sản phẩm đều dựa trên Bộ chuyển đổi năng lượng sóng Havkraft (H-WEC) và được trang bị máy phát điện nam châm vĩnh cửu của Bosch.

Người quản lý Havkraft Geir Arne Solheim cho biết công ty của ông có sẵn công nghệ ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng sự tham gia của Sparebanken Vest có nghĩa là bây giờ có thể tiến tới một thứ gì đó lớn hơn.

Anh ấy tin rằng công ty của mình sở hữu một công nghệ độc đáo có thể sản xuất đủ năng lượng cho một trang trại cá và có thể mở rộng quy mô.

Solveig Willis, Giám đốc R&D của Svanøy Havbruk, cho biết công ty tự hào được tham gia vào sự phát triển mới này.

Bà nói thêm: “Chiến lược của chúng tôi trong nhiều năm là phải sản xuất thực phẩm sạch, tốt với ít tác động đến môi trường nhất có thể”.

Kể từ năm 2020, công ty đã điện khí hóa bốn địa điểm đang được sử dụng cho đến ngày nay, tương ứng với việc giảm 1.000 tấn CO² hàng năm.

Công việc được thực hiện tại địa điểm của công ty ở phía nam của Svanøy trong vùng Vestland.

Một hợp đồng đã được ký kết bởi Svanøy Havbruk để lắp đặt một nhà máy điện sóng Havkraft N-Class quy mô đầy đủ  gần đảo Svanøy, phía tây Na Uy.

Điều này đánh dấu việc bắt đầu thương mại hóa các nhà máy điện sóng cột nước dao động (OWC) của Havkraft, một công nghệ mà công ty cho biết có thể cạnh tranh với bất kỳ nguồn năng lượng nào khác trong phân khúc thị trường gần bờ.

Dự án đang được hỗ trợ bởi Sparebanken Vest và các đối tác giấu tên khác, và sẽ được lắp đặt tại chỗ vào năm tới.

Sự phát triển được thiết kế để giúp Svanøy Havbruk loại bỏ các hoạt động của mình và tránh sử dụng nhiên liệu diesel gây ô nhiễm.

Havkraft đã phát triển hai loại nhà máy điện OWC - loại đầu tiên là Havkraft N-Class được trang bị cho các địa điểm gần bờ, trong khi loại thứ hai được đặt tên là Havkraft O-Class - phù hợp hơn cho các hoạt động ngoài khơi.

Cả hai sản phẩm đều dựa trên Bộ chuyển đổi năng lượng sóng Havkraft (H-WEC) và được trang bị máy phát điện nam châm vĩnh cửu của Bosch.

Người quản lý Havkraft Geir Arne Solheim cho biết công ty của ông có sẵn công nghệ ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng sự tham gia của Sparebanken Vest có nghĩa là bây giờ có thể tiến tới một thứ gì đó lớn hơn.

Anh ấy tin rằng công ty của mình sở hữu một công nghệ độc đáo có thể sản xuất đủ năng lượng cho một trang trại cá và có thể mở rộng quy mô.

Solveig Willis, Giám đốc R&D của Svanøy Havbruk, cho biết công ty tự hào được tham gia vào sự phát triển mới này.

Bà nói thêm: “Chiến lược của chúng tôi trong nhiều năm là phải sản xuất thực phẩm sạch, tốt với ít tác động đến môi trường nhất có thể”.

Kể từ năm 2020, công ty đã điện khí hóa bốn địa điểm đang được sử dụng cho đến ngày nay, tương ứng với việc giảm 1.000 tấn CO² mỗi năm.

T.H (theo Fish Farmer Magazine)31018