Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo báo cáo mới nhất từ EFSA và ECDC, Salmonella và Campylobacter đang ngày càng kháng thuốc kháng sinh, và các quốc gia thành viên EU đã ghi nhận sự gia tăng khả năng kháng kháng sinh tập trung cao.Salmonella  và  Campylobacter  đang ngày càng trở nên kháng với ciprofloxacin, một trong những loại kháng sinh được lựa chọn để điều trị nhiễm trùng gây ra bởi các vi khuẩn, theo báo cáo mới nhất về kháng kháng sinh ở các bệnh lây truyền từ động vật sang người (zoonoses) công bố bởi Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) và Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA).

Dữ liệu mới nhất từ ​​người, động vật và thực phẩm đã chỉ ra rằng một tỷ lệ lớn vi khuẩn Salmonella có khả năng kháng đa kháng sinh (kháng ba loại thuốc chống vi trùng trở lên). Ở người, tình trạng kháng ciprofloxacin được cho là phổ biến, đặc biệt ở một số loại Salmonella và khả năng kháng ciprofloxacin cao đã tăng tổng thể từ 1,7% (2016) lên 4,6% (2018). Đối với Campylobacter, 16/19  quốc gia đã báo cáo tỷ lệ kháng ciprofloxacin rất cao hoặc cực kỳ cao.

Tỷ lệ kháng kháng sinh cao với ciprofloxacin cũng được báo cáo ở vi khuẩn Salmonella  và  E. coli từ gia cầm. Ciprofloxacin là một fluoroquinolone, một nhóm thuốc chống vi trùng được phân loại là cực kỳ quan trọng để sử dụng ở người. Nếu fluoroquinolones mất hiệu quả, tác động đến sức khỏe con người có thể là đáng kể, theo EFSA. Tuy nhiên, kháng kháng sinh kết hợp - kháng đồng thời với hai loại thuốc chống vi trùng quan trọng - đối với fluoroquinolones và cephalosporine thế hệ thứ ba ở Salmonella và với fluoroquinolones và macrolide ở Campylobacter  vẫn còn thấp.

Trong năm 2018, báo cáo đã liệt kê các trường hợp  nhiễm khuẩn Salmonella ở người  với khả năng kháng carbapenems, một loại thuốc chống vi trùng dòng cuối.

Việc phát hiện ra sự kháng carbapenem ở vi khuẩn trong thực phẩm ở EU là một vấn đề đáng lo ngại. Cách hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của các chủng kháng carbapenem là tiếp tục sàng lọc và đáp ứng kịp thời với các phát hiện tích cực. ECDC đang hợp tác với các quốc gia thành viên EU và với EFSA theo cách tiếp cận Một Sức khỏe (One Health) để tăng cường phát hiện và giám sát sớm, trong nỗ lực chống lại mối đe dọa dai dẳng của nhiễm trùng vi khuẩn động vật kháng kháng sinh, ông Mike Catchpole, nhà khoa học trưởng của ECDC cho biết.

Báo cáo cũng bao gồm các chỉ số kết quả chính nhằm giúp các quốc gia thành viên EU đánh giá tiến bộ của họ trong việc giảm sử dụng thuốc chống vi trùng và chống lại tình trạng kháng thuốc chống vi trùng.

Ở động vật sản xuất thực phẩm, chỉ số tóm tắt về tính mẫn cảm với tất cả các loại thuốc chống vi trùng đã tăng lên ở E. coli ở chỉ dưới 25% các quốc gia thành viên (6 quốc gia) trong giai đoạn 2014-2018. Đây được cho là một sự phát triển tích cực vì nó có nghĩa là ở các quốc gia này, trong trường hợp cần thiết, phương pháp điều trị bằng thuốc chống vi trùng sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Giảm xu hướng trong sự xuất hiện của β-lactamase phổ mở rộng (ESBL) hoặc E. coli sản xuất AmpC đã được quan sát thấy ở khoảng 40% các quốc gia thành viên (11 quốc gia) trong giai đoạn 2015-2018. Điều này cũng quan trọng vì ESBL-AmpC sản xuất E. coli chịu trách nhiệm cho các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng ở người.

Liên quan đến thuốc chống vi trùng dòng cuối, tình trạng kháng colistin không phổ biến ở Salmonella  và  E. coli , và E. coli sản xuất carbapenemase  không được phát hiện trong gà thịt, gà tây và thịt gà thịt.

“Những phát hiện tích cực ở động vật sản xuất thực phẩm rất đáng khích lệ vì chúng là dấu hiệu của sự cải thiện. Tuy nhiên, chúng ta cần điều tra thêm về lý do đằng sau sự thay đổi này. Kháng kháng sinh là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và động vật toàn cầu - hay One Health - cần phải có hành động toàn cầu”, Marta Hugas, nhà khoa học trưởng của EFSA cho biết.

H.T (theo Newfoodmagazine)28194