Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các hiện tượng nhiệt độ khắc nghiệt do biến đổi khí hậu gây ra ngày càng trở nên gay gắt và thường xuyên hơn - một nghiên cứu mới tóm tắt tác động của nhiệt độ khắc nghiệt đối với các phản ứng sinh lý khác nhau của cá nuôi.


Đàn cá hoang dã có thể di cư đến vùng nước mát hơn, nhưng cá nuôi phải ở lại môi trường hiện có của chúng

Nghiên cứu được thực hiện với Tổ chức Nuôi trồng Thủy sản Thực nghiệm WG và thảo luận về những hậu quả mà nhiệt độ tăng lên đối với sự tăng trưởng và sinh sản của cá.

Trưởng nhóm nghiên cứu Andreas Kunzmann nói rằng biến đổi khí hậu đã được chú ý một cách rõ ràng ở châu Âu, đặc biệt là ở Nam Âu. Ông và những người còn lại trong nhóm làm việc muốn biết cá trong nuôi trồng thủy sản, những loài không thể di cư xa hơn về phía bắc như những họ hàng hoang dã của chúng, phản ứng với nhiệt độ cao hơn ra sao. Nhóm công tác cũng muốn biết liệu phản ứng của chúng có đáng chú ý về mặt tài chính đối với người nuôi cá hay không.

Nhóm công tác đã nghiên cứu cá vược ở Địa Trung Hải. Cá được tiếp xúc với các nhiệt độ rất khác nhau trong các thí nghiệm (nhiệt độ tăng chậm so với nhanh, cùng với nhiệt độ thấp hơn) và kết hợp với các hàm lượng muối khác nhau. Từ đó, các nhà nghiên cứu xác định tốc độ tăng trưởng, sức khỏe và toàn bộ các thông số sinh lý (thành phần máu, enzym, biểu hiện gen) và so sánh chúng với động vật đối chứng.

Kunzmann và đồng nghiệp phát hiện ra rằng cá vược khá dễ thích nghi. Mặc dù vẫn còn một số phản ứng tức thì ở cấp độ sinh vật (tăng trưởng, sức khỏe), nhưng ảnh hưởng của căng thẳng ở cấp độ cơ quan và tế bào đã có thể được nhìn thấy rất rõ ràng. Năng lượng tiêu thụ tăng lên, giới hạn đầu tiên của khả năng chịu đựng căng thẳng trở nên rõ ràng. Nhóm nghiên cứu cũng thấy rằng điều cần thiết là phải tính đến một số thông số phản ứng.

Kunzmann nói rằng về lâu dài, căng thẳng về nhiệt độ và độ mặn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển đổi thức ăn, năng suất tăng trưởng, sức khỏe và sinh sản của cá. Vì vậy, người nuôi cá phải suy nghĩ về cách nuôi trồng thủy sản của mình thích ứng với biến đổi khí hậu. Một khả năng là lựa chọn các vị trí phù hợp. Một cách khác là việc sử dụng các chất probiotic trong thức ăn, điều này chắc chắn làm giảm các tác động căng thẳng trong thời gian ngắn.

Nuôi trồng thủy sản có thể bị tác động như thế nào?

Kunzmann và các đồng nghiệp tin rằng đàn cá vược "hoang dã" rất có thể sẽ rời bỏ khu vực truyền thống của chúng và di cư xa hơn về phía bắc nếu nhiệt độ tiếp tục tăng. Có thể những người nuôi cá sẽ phải chuyển đổi địa điểm sản xuất của họ. Sản xuất trên đất liền có thể điều chỉnh các thông số môi trường như nhiệt độ hoặc độ mặn một cách có kiểm soát, nhưng điều này sẽ làm cho chi phí sản xuất đắt hơn nhiều. Các biện pháp dinh dưỡng nên được khám phá như một lựa chọn tiềm năng để chống lại căng thẳng nhiệt độ khắc nghiệt và nên phát triển một loại thức ăn cho cá thích nghi.

T.P (theo Thefishsite)30217