Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một nghiên cứu mới cho thấy rằng việc khôi phục rạn hàu làm tăng nhanh chóng đa dạng sinh học biển, nhưng cần tăng cường nỗ lực khôi phục để loại bỏ thiệt hại lịch sử đối với các hệ sinh thái có giá trị này.


Hình ảnh trên không của một rạn hàu nhiệt đới

Các nhà nghiên cứu tham gia đã sử dụng một phương pháp đánh giá (nợ thu hồi) để kiểm tra hiệu quả phục hồi rạn hàu toàn cầu cho đến nay. Họ đã sàng lọc hơn 70 bài báo so sánh các rạn hàu được khôi phục với các rạn hàu tự nhiên còn sót lại nhằm cố gắng đánh giá những gì tạo nên sự phục hồi thành công của các rạn hàu và xác định các phương pháp phục hồi rạn hàu thành công nhất. Nghiên cứu gần đây đã được công bố trên tạp chí Science Advances.

Phát hiện của họ cho thấy rằng việc phục hồi rạn hàu khởi đầu cho sự gia tăng nhanh chóng về đa dạng sinh học và sự phong phú của các loài liên quan đến rạn san hô trong vòng hai năm; tuy nhiên, tốc độ phục hồi sau đó giảm đáng kể, để lại sự thiếu hụt toàn cầu trong khả năng phục hồi là 35% dưới mức trước khi bị xáo trộn. Sau sự thúc đẩy phục hồi ban đầu này, sự thiếu hụt về đa dạng loài, các chức năng và dịch vụ của hệ sinh thái có thể sẽ dần được khắc phục bằng sự phát triển của sự phức tạp của hệ sinh thái. Do đó, trong khi các rạn hàu trẻ, được phục hồi này nhanh chóng tăng cường đa dạng sinh học, chúng sẽ cần được bảo vệ lâu dài để trưởng thành thành các hệ sinh thái phức hợp và bù đắp những tổn thất lịch sử về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái.

“Sự gia tăng nhanh chóng của hàu và quần thể động vật trên các rạn hàu đã được khôi phục là rất hứa hẹn và cho thấy lợi nhuận lớn từ khoản đầu tư tài chính và nỗ lực dành cho việc khôi phục. Tuy nhiên, rõ ràng là các rạn hàu mới được phục hồi cần có thời gian để phát triển thành các hệ sinh thái tự duy trì, tương đương với các rạn hàu còn sót lại. Tiến sĩ Ashley Hemraj, từ Đại học Hồng Kông (HKU), tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Bằng cách giảm bớt những xáo trộn đối với các rạn hàu đã được phục hồi này, đặc biệt là các hoạt động như khai thác hoặc phát triển gây tổn hại cho rạn hàu, chúng tôi có thể giúp chúng phục hồi nhanh hơn". 

Điều quan trọng là nghiên cứu cũng chứng minh rằng một số kỹ thuật phục hồi đơn giản và rẻ tiền nhất - sử dụng đá vôi làm cơ sở để phục hồi các rạn hàu - có thể hiệu quả như các kỹ thuật tốn kém hơn.

Trưởng nhóm, Tiến sĩ Bayden Russell, từ Viện Khoa học Hàng hải Swire (SWIMS) cho biết: “Điều thú vị về nghiên cứu này là nó củng cố kết quả của những nỗ lực toàn cầu trong việc phục hồi rạn hàu và đưa ra một số hướng để tối đa hóa thành công”.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên về mức độ đa dạng sinh học tăng nhanh như thế nào trong những năm đầu sau khi phục hồi, bao gồm cả các loài được đánh bắt cho mục đích thương mại và giải trí, điều này mang lại động lực và lý do chính đáng để mở rộng phục hồi nhanh chóng ở các khu vực trên thế giới nơi các chương trình phục hồi vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu”, Tiến sĩ Bayden Russell nói thêm.

Với sự thừa nhận rằng việc khôi phục các hệ sinh thái biển ven biển là một thành phần quan trọng trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và duy trì các dịch vụ mà chúng cung cấp cho con người, nghiên cứu này đưa ra định hướng kịp thời để đạt được những mục tiêu này với việc khôi phục rạn hàu.

Các đánh giá toàn cầu về sự phân bố rạn hàu trong lịch sử đã ước tính rằng hơn 85% các rạn hàu này đã bị mất do đánh bắt quá mức và phát triển ven biển.

Trong những thập kỷ gần đây, người ta đã nỗ lực rất nhiều để phát triển và thực hiện các phương pháp khác nhau nhằm phục hồi các rạn hàu trên toàn cầu. Tuy nhiên, hiệu quả tổng thể của những nỗ lực này vẫn chưa chắc chắn do thiếu đánh giá về thời gian cần thiết để các rạn hàu được phục hồi bắt đầu hỗ trợ đa dạng sinh học biển và cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái cho các rạn hàu không bị hư hại ở cùng mức độ.

T.P (theo Thefishsite)31448