Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân"

Thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Quảng Bình phát động tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của Nhân dân"

- Chi tiết thể lệ cuộc thi xem TẠI ĐÂY

- Công văn số 331-CV/ĐTN-VP ngày 30/07/2021 về tham gia cuộc thi tìm hiểu về đại tướng Võ Nguyên Giáp (tải tại đây)

BCH Đoàn Thanh niên29776