Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp tổng kết đoàn giám sát đánh giá của Ngân hàng thế giới (WB) dự án Dự án Phát triển thủy sản bền vững (PTTSBV).


Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 592/QĐ-TTg phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Phát triển thủy sản bền vững, vay vốn WB. Dự án nhằm tăng cường quản lý ngành thủy sản và gia tăng giá trị sản phẩm thông qua nâng cấp cơ sở hạ tầng thông minh. Dự án Phát triển thủy sản bền vững được Thủ tướng giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai và thực hiện tại 6 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Khánh Hòa và Kiên Giang. Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm tăng cường quản lý ngành thủy sản và gia tăng giá trị sản phẩm thông qua nâng cấp cơ sở hạ tầng thông minh.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: Ngành thủy sản đóng vai trò rất quan trọng đối với Việt Nam, có tỷ trọng khá lớn trong ngành nông nghiệp, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng 3,7 – 4%/năm. Năm 2023, tổng sản lượng thủy sản 9,32 triệu tấn, tăng 2,3%. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng ngành thủy sản vẫn còn lạc hậu. Dự án Phát triển thủy sản bền vững có thể đặt nền móng vững vàng cho cơ sở hạ tầng toàn ngành trong tương lai.

Bà Mona Sur, Giám đốc ngành Môi trường, Tài nguyên và Kinh tế biển Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của WB đánh giá cao những nỗ lực của phía Việt Nam trong quá trình chuẩn bị dự án. Bà nhấn mạnh hai bên cần đạt được sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo quản lý hiệu quả các nguồn lợi thủy sản. Bà Mona Sur bày tỏ mong muốn đến tháng 6/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ sẽ thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.     

Ông Lê Văn Hiến, Trưởng ban Quản lý các dự án Nông nghiệp (Ban CPO Nông nghiệp) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Bắt đầu từ tháng 6/2024, Bộ và các địa phương tham gia dự án sẽ phối hợp đàm phán với WB. Mặc dù dự án gặp khó khăn do thời gian chuẩn bị ngắn nhưng vẫn đáp ứng được tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra và yêu cầu của WB.

Ông Lê Văn Hiến đề xuất với đoàn giám sát đánh giá của WB cập nhật các công nghệ mới của ngành thủy sản với việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm khí thải, các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến. Việt Nam cũng mong muốn được tham khảo thêm các mô hình nhà phân loại thủy sản hiện đại trên thế giới.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định: Dự án PTTSBV là một trong những ưu tiên của chính phủ Việt Nam. Với sự quan tâm của phía Việt Nam và sự hỗ trợ của WB, dự án đã có những chuyển biến cơ bản. Thứ trưởng đã đến làm việc trực tiếp với tất cả các tỉnh tham gia dự án. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của mỗi tỉnh trong quá trình thực hiện dự án và tập trung nguồn lực để triển khai dự án.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, việc xây dựng các cảng cá trong khuôn khổ dự án cần đảm bảo tính lâu dài, hiện đại và gắn với phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đảm bảo nâng cao chuỗi giá trị. Tăng trưởng xanh và giảm phát thải là chỉ đạo xuyên suốt của chính phủ. Do vậy, đây phải là yếu tố cần ưu tiên trong dự án, dự án phải đi theo hướng đó và đề ra các chỉ tiêu cụ thể. Trong quá trình thực hiện dự án, cần tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, đảm bảo ứng phó với tình trạng nước biển dâng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự vào cuộc của các Sở, ngành, đơn vị các tỉnh tham gia dự án trong việc triển khai, thực hiện dự án theo lộ trình của Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu của WB. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan cần tiếp thu các ý kiến tại hội nghị và cần bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ.

HNN (mard.gov.vn)32819