Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Phú Thọ tích cực triển khai đồng bộ giải pháp dồn đổi, tích tụ ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo đột phá trong sản xuất.


Mô hình trồng rau trong hệ thống nhà lưới đạt hiệu quả cao.

*Mô hình hay - hiệu quả lớn 
Đến thăm mô hình nhà màng của ông Nguyễn Hoàng Mạnh, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông – một trong những mô hình về phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Phú Thọ, ông Mạnh cho biết, mô hình triển khai từ năm 2015, với diện tích 1.500m2 trồng rau các loại nằm trọn trong hệ thống nhà lưới đạt hiệu quả cao. 
Nhận thấy hiệu quả, ông Mạnh được tỉnh Phú Thọ hỗ trợ xây dựng một nhà màng rộng gần 3.500m2 với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng; trong đó, vốn đối ứng của hộ gia đình chiếm gần 30%. Các giống cây được trồng chủ yếu là dưa lưới, dưa chuột, cà chua, các loại rau, củ, quả theo mùa. Với hệ thống nhà lưới cắt nắng, quạt đối lưu, hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa làm cho các loại cây củ, quả phát triển tốt, ít sâu bệnh, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Việc canh tác trong nhà lưới không phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu giúp chủ động kế hoạch sản xuất, khắc phục tình trạng mất mùa vụ 
Theo ông Mạnh, việc sản xuất công nghệ cao theo mô hình nhà màng giúp chi phí về vật tư và công lao động giảm, năng suất cây trồng cao gấp 1,5 lần, chất lượng đồng đều. Với mô hình nhà màng này, mỗi năm có thể trồng ít nhất 3 vụ, sản lượng đạt khoảng từ 1,5 - 4 tấn rau, củ, quả/sào, đạt lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng… 
Còn tại xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, nuôi bò thịt BBB theo mô hình chất lượng cao đầu tiên của tỉnh cũng đã hình thành và đem lại hiệu quả bước đầu. Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Hạ Hòa, Hoàng Mạnh Thắng cho biết, bò BBB được chăn nuôi ở xã Bằng Giã cách đây hơn 2 năm, qua thực tế cho thấy, chất lượng bò BBB cao hơn nhiều so với chăn nuôi bò thịt thông thường. Theo đó, người dân đang từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi manh mún, lạc hậu, khâu kỹ thuật và tăng khối lượng sản phẩm cũng như giá trị gia tăng ngày càng được chú trọng. Ðây là hướng đi mới tỉnh Phú Thọ triển khai nhân rộng thời gian tới. 
Ngoài việc xây dựng các mô hình nhằm khuyến khích người dân tích cực áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chú trọng nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao như mô hình cánh đồng lớn trồng lúa, ngô với tổng diện tích đạt 13.400 ha. Dự án trồng cây ăn quả có múi và nhà máy chế biến với diện tích 86 ha tại xã Ðông Thành, huyện Thanh Ba. Mô hình trồng cây ăn quả có múi (bưởi, cam, chanh) với quy mô lớn, ứng dụng tưới tiết kiệm tại các huyện Lâm Thao, Hạ Hòa, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn; trồng chuối xuất khẩu tại thị xã Phú Thọ và các huyện Tam Nông, Hạ Hòa... 
Mặc dù đã thu được những kết quả nhất định trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn do việc xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cần vốn đầu tư lớn, quy trình sản xuất chặt chẽ, hàm lượng tri thức cao, sản lượng cao đòi hỏi thị trường tiêu thụ rộng lớn và ổn định, nhất là đối với người dân mới tiếp cận làm nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống nhỏ lẻ. 
Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ cao, tỉnh Phú Thọ cần có quy hoạch cụ thể. Hiện các ngành vẫn phụ thuộc vào quy hoạch địa phương; trong khi địa phương chưa có quy hoạch về công nghệ cao. Do đó, trước mắt việc ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn chủ yếu tập trung vào nông nghiệp. 
*Tạo bước đột phá 
Để đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hiện đại, trên cơ sở quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, những năm qua tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện về cơ chế, có chính sách ưu đãi đất đai, tín dụng để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng CNC, xây dựng các vùng chuyên canh, ứng dụng CNC vào sản xuất. Nhiều mô hình đã được hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để phát triển sản xuất… Từ năm 2014 đến 2017, tỉnh Phú Thọ đã thu hút được 42 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trong đó, 19 dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh; một số doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, thực hiện chương trình tái cấu trúc ngành nông nghiệp, điều cảm nhận rõ nét nhất chính là cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có chuyển biến tích cực theo hướng thâm canh giống mới có năng suất, chất lượng cao; ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao và các tiêu chuẩn sản xuất an toàn ngày càng được triển khai rộng rãi góp phần cải thiện nâng cao năng suất, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng. Hiệu quả sản xuất  nâng cao rõ rệt, giá trị sản phẩm cây trồng hàng năm/ha đất canh tác tăng 8,4%, giá trị sản phẩm thủy sản/ha nuôi trồng tăng 78,8%...
Một số doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại đã và chuẩn bị đi vào sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng của ngành. Tiêu biểu như nhà máy sản xuất trứng gà sạch trị giá 800 tỷ đồng tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông của Công ty cổ phần ÐTK đưa vào hoạt động từ đầu năm 2017. Ðây là nhà máy sản xuất trứng gà sạch công nghệ cao ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên tiến nhất trong chăn nuôi gà đẻ trứng của Nhật Bản, Mỹ, I-xra-en… 
Để tạo bước đột phá mới trong ứng dụng công nghệ cao vào sản suất nông nghiệp, thời gian tới Phú Thọ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích phát triển trang trại, gia trại tăng quy mô sản xuất. 
Đồng thời, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phát huy lợi thế từng địa phương; tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản. Địa phương đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, phát triển nông nghiệp cận đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nhằm phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, địa phương…/. 

TTXVN26083