Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Thọ, sự phát triển của làng nghề, ngành nghề nông thôn, trong thời gian qua, các nông sản đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã góp phần lưu giữ được nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển và xây dựng nông thôn mới.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị quan tâm, đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị từ tỉnh Phú Thọ đến cơ sở và người dân; Chương trình là động lực để nâng tầm thương hiệu, giá trị, chất lượng sản phẩm, tạo làn gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn, phát huy sức mạnh và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển sản phẩm truyền thống của Phú Thọ; đồng thời thúc đẩy và nâng cao năng lực của các chủ thể, nhất là khu vực làng nghề, các Hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông sản đặc sản, đặc trưng của tỉnh, thông qua việc tiêu chuẩn hóa sản phẩm, quảng bá và phát triển thị trường sản phẩm; hình thành vùng sản xuất nông sản sạch, an toàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các chuỗi giá trị sản phẩm, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại khu vực nông thôn, nâng cao giá trị, thu nhập cho người sản xuất và là giải pháp quan trọng để thực hiện có kết quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cũng như mô hình xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Triển khai chương trình với phương châm - OCOP Phú Thọ nâng tầm giá trị chất lượng nông sản vì lợi ích cộng đồng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, phát triển sản xuất các sản phẩm nông sản đặc sản, đặc trưng có lợi thế ở từng địa phương.

Năm 2020, tỉnh Phú Thọ có 28 danh mục sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh (trong đó: 20 sản phẩn đạt hạng 3 sao; 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao); Tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh về Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, coi chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế quan trọng trong cộng đồng đặc biệt đối với khu vực nông thôn. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương hỗ trợ và tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia chương trình củng cố, nâng cấp, tiêu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng giá trị các sản phẩm tham gia OCOP đáp ứng các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm theo quy định. Xác định xúc tiến thương mại là bước then chốt của chương trình, tỉnh đã tổ chức xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, giới thiệu trên các trang thương mại điện tử (Giaothương.net.vn và nongsan.phutho.gov.vn); xây dựng điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP; tổ chức thành công Hội chợ quảng bá, kết nối giao thương sản phẩm OCOP và nông sản tỉnh Phú Thọ năm 2020; hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh; chỉ đạo thúc đẩy liên kết trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn liền với thị trường tiêu thụ, khuyến khích các tổ chức kinh tế, cá nhân phát triển sản xuất nông sản thực phẩm hàng hóa đặc trưng có tiềm năng lợi thế của địa phương./ 

H. Hà30099