Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Một nghiên cứu đã tiết lộ những lợi ích của cách tiếp cận cục bộ hơn trong cuộc chiến nhằm giảm lượng khí thải trong ngành chăn nuôi, với một công cụ web mới được thiết kế cho người nông dân để đánh giá lượng khí thải các-bon trong trang trại của họ.Ngành nông nghiệp, đặc biệt là ngành chăn nuôi, chịu trách nhiệm về một lượng lớn phát thải khí nhà kính (GHG) toàn cầu. Tuy nhiên, một nghiên cứu từ Trung tâm Biến đổi Khí hậu Châu Âu-Địa Trung Hải (CMCC) đã xem xét cách thức mà lĩnh vực được gọi là “lĩnh vực đất đai” có thể trở thành một giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu, thay vì một trong những động lực chính của nó.

Bà Maria Vincenza Chiriacò, nhà nghiên cứu CMCC và là tác giả chính của nghiên cứu giải thích: “Lĩnh vực đất đai có đặc điểm độc đáo là đồng thời vừa là yếu tố góp phần gây ra biến đổi khí hậu, vừa là một phần giải pháp của nó, nhờ chức năng hấp thụ các-bon trong đất và sinh khối có thể được tăng cường nhờ quản lý đất phù hợp và bền vững. Vincenza Chiriacò, nhà nghiên cứu CMCC và là tác giả chính của nghiên cứu.

“Phương pháp tiếp cận dựa trên đất được đề xuất của chúng tôi bao gồm hai bước liên tiếp: trước tiên chúng tôi đánh giá lượng phát thải GHG từ các hoạt động chăn nuôi, đó là khí thải các-bon, ở một khu vực nông thôn quy mô nhỏ, sau đó chúng tôi đánh giá tiềm năng giảm thiểu của một nhóm sử dụng đất các phương án chống lại lượng khí thải chăn nuôi được đánh giá ở bước trước.

“Mục đích của chúng tôi là tìm hiểu mức độ mà các phương án giảm thiểu tác động từ đất ở cấp độ cảnh quan quy mô nhỏ có thể dẫn đến các hệ thống chăn nuôi trung hòa các-bon”.

Các nhà khoa học của CMCC tuyên bố họ đã phát triển một phương pháp tiếp cận dựa trên đất bằng cách kết hợp các phương pháp khác nhau, bao gồm xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS), đánh giá vòng đời (LCA) và các phương pháp từ Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), để điều tra mức độ và mức độ GHG phát thải từ các hoạt động chăn nuôi có thể được giảm thiểu và bù đắp thông qua việc loại bỏ các-bon trong cùng một khu vực.

Họ đã thử nghiệm phương pháp này trên một khu vực thí điểm ở miền Trung nước Ý tương ứng với một phần của Đô thị Viterbo (thuộc vùng Lazio).

Giáo sư Riccardo Valentini (Tổ chức CMCC và Đại học Tuscia) cho biết: “Các kết quả cho thấy tiềm năng bù đắp tổng lượng phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi trong khu vực thí điểm, chỉ ra các con đường khả thi cho hệ thống chăn nuôi trung hòa các-bon.

“Tùy thuộc vào loại và cường độ của các phương án giảm thiểu trên đất, kết quả cũng cho thấy khả năng biến hệ thống thành một bể chứa các-bon ròng, tạo ra lượng khí thải tiêu cực trong lĩnh vực đất đai có thể góp phần đáng kể vào các mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu”.

Maria Vincenza Chiriacò nói thêm: “Điều quan trọng là làm nổi bật ý tưởng về sự gần gũi của phương pháp tiếp cận trên đất của chúng tôi.

“Hiên đãó nhiều cơ chế bù trừ các-bon, nhưng chúng hoạt động dựa trên logic bù trừ các-bon trên quy mô toàn cầu, nơi việc loại bỏ các-bon thường diễn ra ở những khu vực cách xa về mặt địa lý nơi tạo ra lượng khí thải được bù đắp.

“Thay vào đó, trong nghiên cứu của chúng tôi, việc giảm thiểu đạt được thông qua việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu trên đất liền nhằm giảm lượng phát thải hoặc tăng lượng khí thải các-bon ở gần nguồn khí nhà kính.

“Điều này, bên cạnh việc đóng góp vào các mục tiêu giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu, còn đòi hỏi sự cải thiện trên diện rộng của toàn bộ hệ sinh thái nông nghiệp ở quy mô địa phương, mang lại đồng lợi ích cho cộng đồng nông thôn địa phương cũng như các tổ chức địa phương và những người dân đạt được đồng lợi ích về môi trường, chất lượng cuộc sống và hình ảnh lãnh thổ”.

Phương pháp tiếp cận dựa trên đất được đề xuất gần đây đã được phát triển trong một công cụ web. Được thiết kế và phát triển bởi CMCC và Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), với sự hỗ trợ tài chính của chương trình Rete Rurale Nazionale 2014-2020, công cụ này được cung cấp miễn phí trực tuyến. Công cụ web này dựa trên thông tin khoa học nghiêm ngặt (phương pháp luận của IPCC), nhưng các nhà phát triển của nó cho biết nó được thiết kế để dễ sử dụng cho mọi người.

Nền tảng này cho phép những người chăn nuôi ở Ý đánh giá lượng khí thải các-bon trong trang trại của họ bằng cách soạn một bảng câu hỏi trực tuyến đơn giản xem xét các đặc điểm chính của hệ thống chăn nuôi của họ. Sau đó, họ cũng có thể đánh giá tiềm năng của các lựa chọn dựa trên đất bền vững cần thiết để giảm và bù đắp lượng khí thải chăn nuôi của họ.

Người ta hy vọng công cụ web sẽ giúp nông dân, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khác nhận ra các lựa chọn tốt nhất để quản lý đất bền vững, đặc biệt là ở cấp cảnh quan nông thôn quy mô nhỏ.

H.T (dịch từ Newfoodmagazine)29170