Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Bình, trong những năm gần đây, tỉnh Quảng Bình đã có những chủ trương, chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích các hộ nông dân mở rộng diện tích trồng cây ăn quả nói chung và cây có múi nói riêng. Đến năm 2018, diện tích cây ăn quả có múi (cam, chanh, bưởi, quýt...) tại tỉnh Quảng Bình đã đạt gần 700 ha. Trong đó, đứng đầu về diện tích là chanh chiếm gần 25% tổng diện tích cây có múi, tiếp đến là cam mật 22,3%, cam voi chiếm 20,2%, còn lại là các giống cam và bưởi địa phương.Dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình và chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất cam, bưởi an toàn gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh miền Trung”, giai đoạn 2017 – 2019 có tổng diện tích 43 ha, trong đó: 10 ha trồng mới cam, 10 ha chăm sóc năm thứ 2; 5 ha chăm sóc năm thứ 3; 10 ha thâm canh trên cam thời kỳ cho quả và 8 ha tưới nước tiết kiệm bằng phương pháp tưới nhỏ giọt.

Kết quả thực hiện dự án đến nay, các mô hình thuộc dự án triển khai tại Quảng Bình bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong sản xuất cam, đối với mô hình thâm canh năng suất tăng 19,3%, hiệu quả kinh tế tăng thêm 30%, đối với mô hình trồng mới tỷ lệ sống đạt trên 98%. Đối với các mô hình tưới giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, tiết kiệm nước tưới giảm công lao động. Kết quả này góp phần tuyên truyền vận động nông dân thay đổi kỹ thuật sản xuất cam kém hiệu quả sang áp dụng các biện pháp kỹ thuật như sử dụng giống sạch bệnh, bón phân đầy đủ và cân đối, kiểm soát sâu bệnh hại và phòng trừ bằng biện pháp tổng hợp, kỹ thuật cắt tỉa cành, quả, cung cấp nước thường xuyên duy trì độ ẩm đất vùng gốc cam... đồng thời là cơ sở để đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất cam góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho người trồng cam, để hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Kết quả của mô hình còn là bước đột phá cho nhận thức của người nông dân về áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, có khả năng nhân rộng trong sản xuất, góp phần mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, khai thác hết hiệu quả tiềm năng đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Kết quả bước đầu cho thấy:

- Tỷ lệ cây sống đạt trên 98%, cây trồng sinh trưởng phát triển khá, tình hình sâu bệnh gây hại ít, hệ thống tưới nhỏ giọt đưa nước trực tiếp đến vùng rễ cây nên cây sử dụng được tối đa lượng nước tưới giúp tiết kiệm trên 60% lượng nước tưới và giảm chi phí công lao động 2/3 lần so với phương pháp tưới truyền thống, góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm... Kết quả của mô hình từng bước thay đổi nhận thức, thói quen sản xuất cũ, thông qua việc tiếp cận với giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp người dân sản xuất ra những sản phẩm sạch, an toàn đáp ứng với yêu cầu của thị trường.

- Đã xây dựng được các mô hình trồng cam, bưởi tập trung tại vùng đất chuyển đổi từ đất gò đồi trồng keo, đất cao su kém hiệu quả sau bão sang trồng cây có múi, nhằm khai thác tiềm năng về đất đai, khí hậu vùng miền, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người trồng cây ăn quả có múi, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương./

T. Hiền28266