Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhằm nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu, mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022.Theo đó, đến hết năm 2022, Quảng Ngãi phấn đấu có 75% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được cấp giấy chứng nhận. 50% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được tổ chức ký cam kết và được kiểm tra sau khi ký cam kết. 80% cơ sở chế biến nông lâm thủy sản quy mô công nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. 10% điện tích sản xuất rau, củ, quả,... áp dụng mô hình sản xuất tiên tiến.

Ngoài ra, tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất cấm giảm 10% so với năm 2021.

Đến cuối năm 2022, mỗi 01 huyện, thị xã, thành phố có ít nhất từ một đến hai sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng an toàn (tập trung đối với sản phẩm OCOP).

Đạt để được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, ban hành và hoàn thiện chính sách pháp luật trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, lồng ghép nhiệm vụ đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý đảm bảo ATTP. Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc. Hỗ trợ, xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị các đơn vị liên quan triển khai các Chương trình giám sát, cảnh báo ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chợ đầu mối nông sản…

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công Thương tổ chức các hoạt động hậu kiểm, thanh tra, giám sát về điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ và quảng bá thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn./.

(congthuong.vn)30651