Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiều 28/9, tại thành phố Hạ Long, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình tổ chức ký kết Chương trình phối hợp cung ứng, quản lý chất lượng giống nhuyễn thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.


Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Ninh ký kết hợp tác với Sở NN& PTNT tỉnh Ninh Bình

Theo đó, Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Ninh và Sở NN& PTNT tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp cung ứng, quản lý chất lượng giống nhuyễn thể trên địa bàn đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu nuôi trồng của nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời đảm bảo việc trao đổi thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý Nhà nước về giống nhuyễn thể theo quy định tại Luật Thủy sản hiện hành, các quy định khác có liên quan giữa hai tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Ninh Bình. Tăng cường phối hợp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong khâu sản xuất, lưu thông, sử dụng con giống thủy sản.

Quảng Ninh hiện có 4.457 ha nuôi nhuyễn thể theo hình thức bãi triều và nuôi mặt nước, tập trung chủ yếu ở Vân Đồn, Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái với sản lượng bình quân trên 32 nghìn tấn/năm. Nhu cầu giống nhuyễn thể tỉnh Quảng Ninh cần hiện nay khoảng 30 tỷ con/năm, trong khi nguồn giống tại chỗ mới chỉ đáp ứng được 20 đến 25%. Trên cơ sở hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình trong cung ứng và phối hợp kiểm soát sẽ góp phần từng bước giải quyết vấn đề thiếu con giống phục vụ nuôi trồng của người dân tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Được biết, tỉnh Ninh Bình hiện có 370 trang trại sản xuất giống nhuyễn thể với năng lực sản xuất 10 tỷ con giống/năm, đáp ứng được gần 40% nhu cầu của tỉnh Quảng Ninh. Dựa trên thông tin trao đổi của tỉnh Quảng Ninh hàng năm, Sở NN & PTNT tỉnh Ninh Bình sẽ chỉ đạo các cơ sở trong quy hoạch tổ chức sản xuất đảm bảo chất lượng con giống nhuyễn thể, có kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và tiến hành được kiểm dịch thú y trước khi xuất về Quảng Ninh phục vụ cho các hộ dân nuôi thương phẩm.

Báo Quảng Ninh28770