Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các nhà nghiên cứu của Đại học British Columbia (UBC) phát hiện ra rằng quy mô trang trại càng lớn càng làm giảm đa dạng của loài chim.Một nghiên cứu mới do UBC thực hiện tiến hành đánh giá tác động mà hoạt động canh tác công nghiệp lớn gây ra đối với đa dạng sinh học đã phát hiện ra rằng việc tăng quy mô trang trại gây ra sự suy giảm tính đa dạng của loài chim.

Frederik Noack, Phó giáo sư trong Nhóm Kinh tế Tài nguyên và Thực phẩm, thuộc Khoa Đất đai của UBC, cho biết: “Động vật hoang dã là một chỉ số tốt về một hệ sinh thái nông nghiệp lành mạnh và các nhà khoa học muốn hiểu là mối liên hệ giữa quy mô trang trại và đa dạng sinh học ở các khu vực xung quanh.

Để tìm hiểu mối quan hệ này, các nhà khoa học đã nghiên cứu các chỉ số canh tác khác nhau tác động như thế nào đến sự đa dạng của các loài chim địa phương trong vùng đất nông nghiệp giáp với Bức màn sắt trước đây ở Đức.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng quy mô trang trại tăng lên dẫn đến sự đa dạng của các loài chim giảm 15%.

Mặc dù biên giới bên trong nước Đức trước đây đã mất đi ý nghĩa chính trị sau khi nước Đức thống nhất, các trang trại vẫn lớn hơn 5 lần ở phía đông biên giới so với phía tây như một di sản của quá trình tập thể hóa nông trại trước đây ở Đông Đức.

Các trang trại ở Đông Đức đã được tư nhân hóa trong 30 năm nay, nhưng sự khác biệt rõ rệt về quy mô trang trại vẫn còn dọc theo biên giới cũ. Điều này cung cấp một thiết lập lý tưởng để nghiên cứu tác động của quy mô trang trại đối với đa dạng sinh học trong một môi trường tương tự về mặt sinh thái và chính trị.

Một quần thể chim đa dạng giúp kiểm soát dịch hại tự nhiên và duy trì một hệ sinh thái lành mạnh tổng thể.

Noack giải thích: “Các trang trại lớn hơn thường có những cánh đồng lớn hơn và tạo ra cảnh quan đồng nhất hơn với môi trường sống của chim ít đa dạng hơn”. Kết quả này cho thấy rằng việc duy trì các môi trường sống đa dạng trong cảnh quan nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng đối với việc bảo tồn sự đa dạng của các loài chim.

Nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học cùng với các quan sát khoa học của người dân và xếp lớp này lên trên các hình ảnh vệ tinh của trang trại để tạo ra các mối tương quan giữa quy mô trang trại, độ che phủ của cây trồng, tính đa dạng của lớp phủ đất và cường độ sử dụng đất.

Kết hợp dữ liệu đa dạng chim được định vị hóa từ các cuộc điều tra chim có hệ thống và dữ liệu khoa học về công dân cơ hội với các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cho phép các nhà nghiên cứu nghiên cứu các cơ chế liên quan giữa quy mô trang trại với đa dạng sinh học.

“Dữ liệu độ phân giải cao về độ che phủ đất cho phép chúng tôi xác định đặc điểm môi trường sống của các loài chim cho từng quan sát về sự đa dạng của loài chim bao gồm quy mô ruộng, loại cây trồng và cường độ sử dụng đất. Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các chính sách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của công nghiệp hóa nông nghiệp đối với đa dạng sinh học”, tác giả nghiên cứu cho biết.

Bên cạnh đó, các chính sách môi trường nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc kết hợp hài hòa giữa thâm canh nông nghiệp với các mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học./.

MH (Theo EurekAlert)30297