Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sản lượng và thương mại toàn cầu các sản phẩm gỗ chính như gỗ tròn công nghiệp, gỗ xẻ và ván gỗ đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) bắt đầu ghi lại số liệu thống kê lâm nghiệp vào năm 1947.Theo dữ liệu mới nhất của FAO, khối lượng sản phẩm gỗ kỷ lục đã được sản xuất và giao dịch trên toàn thế giới vào năm 2018. Giá trị thương mại gỗ quốc tế cao hơn 11% so với năm 2017. Tăng trưởng nhanh nhất được ghi nhận ở Bắc Mỹ, Châu Âu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chủ yếu nhờ tăng trưởng kinh tế tích cực.

Sản lượng gỗ xẻ tăng 2% trên toàn thế giới vào năm 2018 và sản lượng của cả gỗ xẻ và ván gỗ đều đạt mức cao kỷ lục. Sản lượng và thương mại toàn cầu bột gỗ cũng tăng 2% lên một mức mới trong năm 2018 - lần lượt là 188 triệu tấn và 66 triệu tấn.

Trung Quốc giữ vị trí quan trọng khi vừa là nhà sản xuất vừa là nhà tiêu dùng lâm sản và gần đây đã vượt qua Hoa Kỳ trong sản xuất gỗ xẻ. Trung Quốc cho đến nay là nhà sản xuất và tiêu thụ lớn nhất của các sản phẩm ván gỗ và giấy.

Năm 2018, nhập khẩu gỗ tròn công nghiệp của Trung Quốc tăng 8%, trong khi sản xuất và tiêu thụ gỗ xẻ và gỗ ván tiếp tục tăng nhanh hơn so với phần còn lại của thế giới.

Tăng trưởng đột biến về ván dăm và ván dăm định hướng (OSB)

Sản lượng toàn cầu ván dăm và ván dăm định hướng (OSB), thường được sử dụng trong xây dựng và sản xuất đồ nội thất, tăng trưởng nhanh nhất trong số tất cả các loại sản phẩm gỗ, ở mức tương ứng là 25% và 13% trong giai đoạn 2014 - 2018. Phần lớn nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm này đến từ  Đông Âu, bao gồm cả Liên bang Nga.

Năm 2018, sản lượng gỗ tròn công nghiệp trên thế giới đã tăng 5% đạt mức kỷ lục 2,03 tỷ mét khối. Thương mại toàn cầu tăng 7% lên mức cao kỷ lục 138 triệu mét khối, với Trung Quốc chiếm 25% thị phần nhập khẩu. New Zealand đã vượt qua Liên bang Nga để trở thành nhà xuất khẩu gỗ tròn công nghiệp hàng đầu năm 2018.

Ngược lại, sản lượng giấy và bìa giấy giảm 2% vào năm 2018. Nguyên nhân do sản xuất giấy bị đình trệ ở châu Âu và Bắc Mỹ, trong khi có sự suy giảm ở châu Phi và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sản lượng giấy in và giấy viết đã giảm 4% - mức thấp nhất kể từ năm 1996 do chịu tác động của công nghệ kỹ thuật số.

Gỗ viên nén tiếp tục tăng trưởng

Sản lượng gỗ viên nén đã tăng mạnh trong những năm gần đây, chủ yếu là do nhu cầu được tạo ra từ các mục tiêu năng lượng sinh học do Ủy ban Châu Âu đặt ra. Năm 2018, sản lượng toàn cầu gỗ viên nén tăng thêm 11% lên 37 triệu tấn, tạo cơ hội giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Châu Âu và Bắc Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sản xuất toàn cầu, tuy nhiên sản xuất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng gấp đôi lên 15% trong giai đoạn 2014 - 2018.

(Minh Hồng - Theo FAO)28011