Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SƠ ĐỒ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Giới thiệu:

+ Chức năng nhiệm vụ

+ Sơ đồ tổ chức

+ Lịch sử phát triển

+ Danh bạ điện thoại

Kế hoạch:

+ Kế hoạch của Bộ

+ Kế hoạch của Tỉnh

+ Kế hoạch đầu tư

+ Điều tra cơ bản

+ Chiến lược và Quy hoạch

+ Atlas

+ CSDL Đầu tư

+ CSDL 63 tỉnh

Tài chính:

Khoa học công nghệ:

+ Chương trình, đề tài nghiên cứu

+ Dự án sản xuất, thử nghiệm

+ Kết quả NC các đề tài

+ Môi trường

+ Công nghệ sinh học

+ Đề tài, Dự án 2001-2010

+ CSDL Tiêu chuẩn

Hợp tác quốc tế:

+ Dự án ODA

+ Hoạt động hợp tác

Văn bản pháp luật       

        + CSDL Tiêu chuẩn

        + Hệ thống văn bản chính phủ

        + Văn bản pháp luật

Thống kê – Dự báo

+ Báo cáo

+ Dự báo

+ Văn bản hướng dẫn

+ CSDL

Thông tin thị trường và XTTM:

Trang Xúc tiến thương mại

     - Sản xuất

     - Thị trường:

.  Giá trong nước

.   Giá thế giới

     - Xuất nhập khẩu:

.   Tin xuất nhập khẩu

.   Số liệu xuất nhập khẩu

.   Giá xuất nhập khẩu

.   Địa chỉ cần biết

.   Quy định thị trường

    -  Ngành hàng: lúa gạo, cà phê, chè, cao su, hạt tiêu, hạt điều, rau quả, thịt, đường, gỗ, thủy sản

   -  Cơ hội giao thương

   -  Hội chợ triển lãm

   -  Danh bạ doanh nghiệp

+ CSDL Thị trường

Hỏi đáp

      + Gửi câu hỏi

      + Danh mục hỏi đáp

Tin tức:

+ Tin địa phương

+ Tin hoạt động

+ Tin chuyên ngành

Video clip:

Tin tức

Dịch vụ hành chính công