Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh Thái Bình đã tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Hiệu quả từ các nguồn vốn vay đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở các địa phương, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.


Mô hình nuôi ếch thương phẩm của nông dân huyện Đông Hưng

Ông Nguyễn Khắc Thành, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu của xã. Năm 2016, trên diện tích hơn 3.600m2 đất chuyển đổi, ông Thành trồng hơn 300 cây bưởi diễn, cam canh và dừa. Ngoài ra, ông còn tận dụng ao trữ nước để trồng thêm ấu. Mặc dù mô hình không lớn nhưng trừ chi phí nhân công, phân bón... mỗi năm gia đình thu về hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Ông Thành chia sẻ: Tôi mong muốn các cấp, các ngành, nhất là các cấp hội nông dân tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, tín chấp cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy móc nông nghiệp cũng như tiêu thụ sản phẩm để người nông dân yên tâm sản xuất.

Tính đến hết tháng 6/2019, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã nhận ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 62.340 hộ nông dân vay với tổng dư nợ trên 2.562,122 tỷ đồng.

Cùng với đó, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang quản lý và sử dụng có hiệu quả trên 24 tỷ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp cho hộ hội viên vay phát triển sản xuất. Nguồn vốn vay của Quỹ được triển khai đúng tiến độ, đúng mục đích, không có trường hợp hội viên nông dân nợ khê đọng và sử dụng vốn sai mục đích.

Ông Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Ngoài việc hỗ trợ để hội viên được tiếp cận các “kênh” vốn vay, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp, ngành liên quan tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới, xây dựng các mô hình trình diễn để hội viên, nông dân áp dụng vào sản xuất.

Ngoài ra, các cấp hội đã tổ chức 84 cuộc hội thảo, tham quan học tập mô hình cho gần 8.000 lượt hội viên, mở 1.150 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 108.000 lượt hội viên, nông dân; đồng thời mở 115 lớp dạy nghề cho trên 3.800 hội viên. Nông dân sau học nghề có gần 1.300 người có việc làm.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Không chỉ là cầu nối giữa các tổ chức tín dụng với nông dân, các cơ sở hội còn tích cực vận động hội viên, nông dân đầu tư vốn cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi, chuyển đổi vùng đất úng, trũng kém hiệu quả sang chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao.

6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 1.777 chi hội tổ chức hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đạt 100%; trong đó có 242.651 hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 80,1% tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh.

Từ phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó vươn lên, nhiều hội viên, nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, giải quyết được việc làm cho nhiều lao động ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 194.000 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Báo Thái Bình27826