Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Doanh thu thị trường thịt thỏ toàn cầu lên tới 6,4 tỷ đô la trong năm 2017, tăng 12% so với năm 2016.Công ty nghiên cứu thị trường IndexBox cũng tuyên bố rằng giá trị thị trường tăng tỷ lệ trung bình hàng năm +4,0% từ năm 2007 đến 2017. Tiêu thụ thịt thỏ toàn cầu đạt đỉnh vào năm 2017, và dự kiến ​​sẽ duy trì tăng trưởng trong thời gian tới.

Lượng thịt thỏ nuôi hoặc thỏ rừng tiêu thụ trên toàn thế giới đạt 1,5 triệu tấn trong năm 2017, tăng 2,9% so với năm trước. Tổng khối lượng tiêu thụ tăng tỷ lệ trung bình hàng năm là + 2,8% từ năm 2007 đến 2017.

Quốc gia có khối lượng tiêu thụ thịt thỏ lớn nhất là Trung Quốc (925.000 tấn), chiếm khoảng 62% tổng lượng tiêu thụ. Hơn nữa, tiêu thụ thịt thỏ ở Trung Quốc vượt quá con số được ghi nhận bởi người tiêu dùng lớn thứ hai thế giới, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (154 nghìn tấn), gấp sáu lần. Vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng này đã bị Ai Cập (57 nghìn tấn), chiếm 3,8%.

Được thúc đẩy bởi nhu cầu thịt thỏ ngày càng tăng trên toàn thế giới, thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục xu hướng tiêu dùng tăng trong thập kỷ tới. Hiệu suất thị trường được dự báo sẽ duy trì mô hình xu hướng hiện tại, mở rộng với CAGR dự đoán là + 2,3% trong giai đoạn 8 năm từ 2017 đến 2025, dự kiến ​​sẽ đưa khối lượng thị trường lên 1,8 triệu tấn vào cuối năm 2025.

Trong giai đoạn được xem xét, sản lượng thịt thỏ toàn cầu đạt khối lượng cao nhất trong năm 2017 và có khả năng sẽ tăng trưởng ổn định trong tương lai gần. Xu hướng chung tích cực về sản lượng thịt thỏ chủ yếu được điều chỉnh bởi sự gia tăng vừa phải số lượng động vật sản xuất và tăng trưởng nhẹ trong số liệu năng suất.

Quốc gia có khối lượng sản xuất thịt thỏ lớn nhất là Trung Quốc (932K tấn), chiếm 63% tổng sản lượng. Hơn nữa, sản lượng thịt thỏ ở Trung Quốc vượt quá con số được ghi nhận bởi nhà sản xuất lớn thứ hai thế giới, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (154 nghìn tấn), gấp sáu lần. Tây Ban Nha (57 nghìn tấn) đứng thứ ba về tổng sản lượng, chiếm 3,9%.

Từ năm 2007 đến 2017, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm tính theo khối lượng tại Trung Quốc lên tới +4,5%. Ở các quốc gia khác, tỷ lệ trung bình hàng năm như sau: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (+3,3%/năm) và Tây Ban Nha (-2,6%/năm).

H.T - Theo Newfoodmagazine27378