Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiều 15/5 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thi tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Đây là đơn vị thứ hai của Bộ (sau Vụ Pháp chế) tổ chức tuyển chọn lãnh đạo theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo môi trường cạnh tranh để lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý đơn vị cần bổ nhiệm.


Thứ trưởng Hà Công Tuấn (đứng giữa) chụp ảnh kỷ niệm cùng 2 ứng viên

Tại kỳ thì này có hai ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày Đề án nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ trong nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, biến đổi khí hậu và tăng trưởng bền vững. Hội đồng thi tuyển của Bộ gồm có 13 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí là Thứ trưởng và 9 đồng chí là thủ trưởng, lãnh đạo các cơn quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, làm việc trên tinh thần khách quan, công bằng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, đúng chuyên môn, quy định.

Đánh giá về việc chuẩn bị các đề tài, đề án của các ứng viên, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, tất cả đều đã thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm và nỗ lực cao. Các đề tài, đề án đã bám sát vào đề cương, yêu cầu và cũng đã gợi mở nhiều vấn đề mới nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về khoa học công nghệ trong nông nghiệp và công tác khuyến nông.

Thứ trưởng cũng cho rằng, quá trình chuẩn bị thi tuyển là một trải nghiệm quý báu và cũng là cơ hội để các ứng viên thể hiện mình trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện bản lĩnh chính trị. Bộ cũng sẽ nghiêm túc xem xét, đánh giá chất lượng từng đề án; nhất là những kiến nghị, đề xuất về nhiệm vụ và giải pháp có thể áp dụng để từng bước nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước.

Trước đó, hai ứng viên là ông Nguyễn Văn Lý, Trưởng Phòng Khoa học thuộc Vụ KHCN&MT và ông Nguyễn Quang Tin, Phó Trưởng Ban Đào tạo sau đại học thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã xuất sắc vượt qua phần thi viết với số điểm rất cao, đều trên 80.

Kết quả, ông Nguyễn Quang Tin là ứng viên trúng tuyển chức danh Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&MT với số điểm cao hơn. Ông Nguyễn Quang Tin sinh năm 1976, quê quán Hưng Yên, trình độ Tiến sĩ nông nghiệp, chuyên ngành khoa học cây trồng.

Ông Nguyễn Quang Tin (đứng giữa) đã trúng tuyển chức danh Phó vụ trưởng vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Từ thành công của các lần thi tuyển chức danh lãnh đạo của các đơn vị, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT tiếp tục có chủ trương đã họp và quyết định sẽ tiếp tục tổ chức thi tuyển các chức vụ khác như: 01 Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi; 01 Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và tiếp tục thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo khác trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo nội dung Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII.

VP Bộ tổng hợp26264