Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 01/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cơ quan Hợp tác phát triển Đức GIZ đã tổ chức cuộc họp về triển khai Pha 2 của Dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (MCRP)”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.


Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp

Dự án “Thích ứng với Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (MCRP) là dự án hợp tác phát triển do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, Liên bang Thụy Sỹ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tài trợ. Mục tiêu tổng quát của dự án là: Cải thiện công tác quản lý sử dụng đất, nước và rừng ngập mặn vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững khu vực. Dự án do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) ủy quyền và được phối hợp thực thi bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) với Tổng cục Phòng chống Thiên tai (VNDMA) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD).

Ông Christop Klinnert – Cố vấn trưởng dự án đã trình bày các nội dung của các hợp phần trong Pha 2, cụ thể:

  • Hợp phần 1: Thiết lập khung thể chế thúc đẩy liên kết phát triển vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Hợp phần 2: Cải thiện công tác lập kế hoạch đầu tư ở cấp vùng phục vụ công tác quản lý nước đô thị và nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu có lồng ghép bình đẳng giới.
  • Hợp phần 3: Áp dụng các giải pháp công nghệ mới, sáng tạo và thích hợp để chống sạt lở bờ biển, qua đó tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái nông thôn.
  • Hợp phần 4: Triển khai thực hiện các cơ sở hạ tầng đô thị liên quan đến nước thích ứng với khí hậu

Theo đó, Pha 2 của dự án sẽ được bổ sung kinh phí tài trợ với tổng kinh phí tài trợ: 11,35 triệu Euro. Trong đó các khoản đóng góp trong giai đoạn tiếp theo gồm: Chính phủ Đức là 5.000.000 Euro, 6.300.000 Euro đồng tài trợ từ SECO, 50.000 Euro từ tài trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT).

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của dự án cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Thứ trưởng đề nghị phía GIZ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Phòng, chống thiên tai (chủ dự án) để sớm triển khai thực hiện các thủ tục trình phê duyệt để Pha 2 dự án có thể triển khai đúng tiến độ.

HNN (tổng hợp)29682