Skip Ribbon Commands
Skip to main content  • Tải công văn số 3439/BNN-TCCB ngày 20/5/2019 về việc cử viên chức tham dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN từ hạng III lên hạng II năm 2019 tại đây;
  • Tải công văn 1318/BKHCN-TCCB ngày 09/05/2019 về việc cử viên chức tham dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức KH&CN từ hạng III lên hạng II năm 2019 tại đây;27388