Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I mở lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới" - lớp thứ 1 năm 2019.          Đối tượng: Đảng viên dự bị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chưa có Giấy chứng nhận học lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới" do cấp uỷ có thẩm quyền cấp theo quy định của Trung ương.                                                                       

          Thời gian: Từ ngày 17 đến 26/6/2019       

          Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I. 

         Đề nghị các cấp uỷ đảng lập danh sách đảng viên dự bị đi học gửi về Đảng uỷ Bộ trước ngày 06/6/2019./.

  • Tải toàn văn thông báo số 137/TB-ĐU mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại đây;
  • Tải Mẫu đăng ký danh sách đảng viên dự bị đăng ký học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tại đây;27392