Skip Ribbon Commands
Skip to main contentCăn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức (danh sách được đăng tải trên website www.mard.gov.vn, phongchongthientai.mard.gov.vn và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới thí sinh theo địa chỉ đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển).

Yêu cầu thí sinh trúng tuyển phải đến trụ sở Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 11/02/2022 để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, hồ sơ bao gồm:

  1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải dịch ra tiếng Việt, có công chứng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Trường hợp người trúng tuyển được miễn thi ngoại ngữ quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

  1. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  1. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày hoàn thiện hồ sơ.
  1. Trường hợp thí sinh đã là công chức, viên chức, đề nghị trong hồ sơ có ý kiến nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực và quá trình công tác bằng văn bản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức; quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm ngạch/chức danh nghề nghiệp, hợp đồng làm việc, quyết định nâng lương gần nhất, bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về quá trình đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương đóng bảo hiểm.
  1. Trường hợp thí sinh đang ký hợp đồng lao động ở vị trí phù hợp với vị trí trúng tuyển, đề nghị trong hồ sơ có hợp đồng lao động, bản xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về quá trình đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương đóng bảo hiểm, các giấy tờ về lương (nếu có).

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Bộ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý công chức, viên chức - Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 02438454395.

Hội đồng thi tuyển công chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để thí sinh trúng tuyển biết và thực hiện.

Toàn văn Thông báo số 20/TB-HĐTTCC ngày 10/01/2022 V/v công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Bộ (tải tại đây)

 30270