Skip Ribbon Commands
Skip to main contentBộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 4991/QĐ-BNN-TTr ngày 09/12/2020 về Quy chế tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và PTNT, như sau:

  • Thời gian: Vào ngày 20 hàng tháng, nếu ngày 20 trùng vào ngày nghỉ thì sẽ tiếp vào ngày làm việc kế tiếp.
  • Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

Nội dung chi tiết được nêu tại Quyết định số 4991/QĐ-BNN-TTr ngày 09/12/2020 và Quy chế tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và PTNT . Xem Tại đây26538