Skip Ribbon Commands
Skip to main content  • Lịch tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng vào ngày 20 hàng tháng. Nếu ngày 20 trùng vào ngày nghỉ thì sẽ tiếp vào ngày làm việc kế tiếp.
  • Trong trường hợp bất khả kháng thì Bộ trưởng sẽ ủy quyền cho một  đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân thay Bộ trưởng. 
  • Địa điểm tiếp công dân: Tại trụ sở tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
  • Quyết định số 4156/QĐ-BNN-TTr ngày 24/10/2018 về ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại đây26538