Skip Ribbon Commands
Skip to main contentĐăng ký đọc sách Tại đây

 

1. Giới thiệu chung về Cuộc thi

 

2. Thông tin chung về 3 cuốn sách

Cuốn sách: "Sống như những cái cây" của tác giả Liz Marvin, Nhà Xuất bản Kim Đồng

 

 

 

Cuốn sách "Nghĩ ngược lại và làm khác đi" (tiếng Anh: "It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be") của tác giả Paul Arden, Nhà Xuất bản Dân Trí

 

 

 

Cuốn sách "Chọn nghề bạn yêu, yêu nghề bạn chọn" của tác giả Rando Kim, Nhà Xuất bản Lao động - Xã hội

 

 

3. Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi xin vui lòng xem Tại đây31746