Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 30/1/2021, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã công bố Thứ trưởng Lê Minh Hoan tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII


Thứ trưởng Lê Minh Hoan tại Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19/01/1961; quê quán: Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Lê Minh Hoan đã từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015- 2020; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 21/9/2020: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1433/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 30/1/2020: Tại Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu ông Lê Minh Hoan – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương.

BBT (tổng hợp)29153