Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Lê Quốc Doanh đã có buổi làm việc với ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestle tại Việt Nam, đồng Chủ trì Đối tác Phát triển Nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV).


Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm việc với ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestle tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên đã bàn thảo về việc triển khai Kế hoạch hoạt động của PSAV giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mô hình PSAV đang được triển khai tại Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đánh giá rất cao. Hiện nay, Bộ NN&PTNT đang chỉ đạo các đồng trưởng nhóm của 8 nhóm công tác căn cứ kế hoạch hoạt động đã được duyệt xây dựng kế hoạch năm của từng nhóm để triển khai thực hiện.

Trong 8 nhóm ngành hàng hiện nay, Cà phê là ngành hàng triển khai rất hiệu quả trong việc gắn kết giữa doanh nghiệp với người dân như việc triển khai các mô hình sản xuất cà phê cảnh quan tại Đắc Lắc và Lâm Đồng, đặt mục tiêu giảm sử dụng hóa chất, tưới tiết kiệm, nhãn mác gắn với mã số vùng trồng, quản lý chất lượng, IPM.

Các nhóm công tác PPP về lúa gạo và rau quả đang nghiên cứu khả năng thành lập Ban điều phối ngành hàng lúa gạo và rau quả để thu hút các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong 2 ngành hàng này tham gia tích cực hơn trong việc phát triển các chuỗi giá trị và chia sẻ thông tin về các mô hình hoạt động hiệu quả.

Ông Binu Jacob cho biết: Các hoạt động dự kiến được Nestle tại Việt Nam lên kế hoạch triển khai trong Quý 2 năm 2021 bao gồm tổ chức cuộc họp Trưởng nhóm trong tháng 5/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Binu Jacob cũng chia sẻ sáng kiến “Nông nghiệp tái sinh” hướng tới mục tiêu chống biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp cũng như việc quản lý và sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm. Hiện nay, Nestle đang đưa ra sáng kiến toàn cầu về Nông nghiệp tái sinh với mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái, tăng cường đa dạng sinh học và giảm phát thải khí nhà kính. Nestle đầu tư 1,3 tỷ USD để thực hiện sáng kiến trong khung thời gian 2021 – 2025.

Trong năm 2021, Nestle Việt Nam sẽ triển khai kế hoạch Nescafe và một dự án mới do Ausaid tài trợ nhằm thu thập dữ liệu cơ bản về phát thải khí nhà kính , dự án kéo dài 1,5 năm được thực hiện ở Indonesia và Việt Nam.  

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh hoan nghênh sáng kiến Nông nghiệp tái sinh và cho biết Bộ NN&PTNT sẽ giao cho các cơ quan kỹ thuật của Bộ cùng phối hợp chọn tỉnh để triển khai, ví dụ như Đắc Lắc và một số tỉnh có cây trồng phù hợp như mục tiêu của dự án.  

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị Nestle Việt Nam với vai trò Đồng Chủ tịch PSAV thúc đẩy khu vực tư nhân tích cực phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi để gia tăng giá trị và mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế và môi trường.  

HNN (mard.gov.vn)29350