Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 17/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chuyến thăm và làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.


Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 về việc phê đuyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong thời gian vừa qua, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Đồng thời, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, người lao động của Học viện trong hơn 2 năm phòng chống dịch vừa qua; đề nghị quyết liệt, tích cực triển khai việc tiêm vaccine trong Học viện.

Theo Thủ tướng,  nền nông nghiệp nước ta đã có bước phát triển vượt bậc trong những năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề như nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ manh mún, thiếu liên kết, năng suất thấp; hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa cao.

Việc nghiên cứu, ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển; nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn còn nhiều bất cập; biến đổi khí hậu, nước biển dâng, mất cân bằng sinh thái đã và đang ảnh hưởng đến tính bền vững của nền nông nghiệp nước nhà, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và ven biển…

Chia sẻ với những phát biểu đầy trăn trở, tâm huyết, trách nhiệm tại cuộc làm việc, Thủ tướng cho rằng, đất nước ta trải qua nhiều năm chiến tranh, bị tàn phá nặng nề, là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, nền dân chủ XHCN.

Thủ tướng nhắc lại quan điểm xuyên suốt là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức của con người Việt Nam; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế thực chất, sâu rộng, hiệu quả.

Thủ tướng cho rằng, đổi mới là một quá trình, do đó, không thể giải quyết trong "một sớm, một chiều" tất cả các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển. "Những vấn đề đó đặt ra câu hỏi lớn là chúng ta phải định vị nền nông nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn tới đây như thế nào và định hướng nghiên cứu, giảng dạy nông nghiệp ra sao cho phù hợp với tình hình mới; chuyển đổi như thế nào để bắt kịp với thời đại, biến thách thức thành cơ hội?", Thủ tướng phát biểu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng chuyến công tác của Thủ tướng rất có ý nghĩa khi Hội nghị Trung ương 5 vừa ban hành 3 nghị quyết có liên quan tới phát triển nông nghiệp, nông thôn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và nhà nước ta luôn coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trongphát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ nhất trí với quan điểm phải chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm truyền thống với khoa học công nghệ hiện đại và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam quán triệt các Nghị quyết T.Ư 5 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, về kinh tế tập thể và về đất đai, cũng như Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Bám sát chủ trương của Đảng, nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Hai là, có khát vọng và thực hiện khát vọng để nâng tầm học viện về chất lượng đào tạo, về khoa học công nghệ… Việt Nam là nước xuất khẩu hàng đầu trên thế giới về nông sản, học viện cần phải trở thành một đại học hàng đầu trên thế giới về nông nghiệp.

Muốn vậy, học viện phải không ngừng đổi mới tư duy dạy và học, thay đổi mạnh mẽ phương thức cung cấp kiến thức cho người học, đào tạo, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Phải gắn đào tạo với nghiên cứu chuyển giao công nghệ tạo ra sản phẩm mới; thu hút cán bộ, sinh viên tham gia vào các hoạt động đào tạo, nghiên cứu.

Trong đó, Thủ tướng đánh giá cao đề xuất của học viện về doanh nghiệp spin-off (khởi nguồn công nghệ), theo đó, sớm thực hiện thí điểm mô hình này tại học viện, như cho phép cán bộ viên chức được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, cho phép các spin-off hợp tác sử dụng các tài sản chưa khai thác hết công suất để tăng nguồn thu cho cơ sở giáo dục; cho phép sử dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ để góp vốn vào các spin-off…

Đây là mô hình gắn kết giữa nhà trường với xã hội, nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới đang áp dụng và thành công như ở Hà Lan, Mỹ, Úc… Mục tiêu quan trọng nhất của các doanh nghiệp spin-off là nhanh chóng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường, để khoa học công nghệ nhanh chóng trở thành sức mạnh vật chất, tạo thành của cải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã giao Bộ GD-ĐT xây dựng dự thảo Nghị định quy định về hoạt động khoa học công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học, đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT trong quá trình hoàn thiện nghị định.

*Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng đã tham dự, phát biểu tại sự kiện Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc làm Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022.

Thủ tướng tham dự sự kiện Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc làm Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

BBT tổng hợp31037