Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng ngày 29/3, Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm Thư viện Bộ NN&PTNT (Thư viện Bộ) nhằm tìm hiểu và đánh giá tình hình hoat động của đơn vị.


Bộ trưởng Lê Minh Hoan thăm Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thư viện Bộ hiện đang sở hữu nhiều nguồn tư liệu khoa học quý giá được hình thành từ khi thành lập Bộ, lưu trữ, bảo quản khai thác nhiều bộ tài liệu có giá trị của Ngành như: bộ sưu tập Bản tin nông nghiệp Đông Dương bằng tiếng Pháp, các tạp chí khoa học công nghệ đầu ngành về lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật,… cùng các kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, tài liệu chuyên khảo chuyên ngành bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Pháp,…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, giới thiệu sách cho nông dân cần đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ nhớ, để người nông dân nhận dạng sách được dễ dàng

Sau khi nghe báo cáo về thực trạng và hoạt động của Thư viện Bộ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông tri thức về những sản phẩm và dịch vụ của Thư viện Bộ để lan tỏa mạnh mẽ giá trị của sách, tài liệu tới bạn đọc. Thư viện cần lưu ý giới thiệu sách cho nông dân cần đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ nhớ, để người nông dân nhận dạng sách được dễ dàng, không dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên môn. Qua đó, Bộ trưởng mong muốn, sách phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn và nâng dân cần được thay đổi để bà con nông dân có thể đọc và áp dụng nhanh vào thực tế nhằm cải thiện sinh kế.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Thư viện Bộ cần tạo không gian đọc, thực hiện các tọa đàm chuyên đề định kỳ tại số 10 Nguyễn Công Hoan cho các nhà khoa học, tri thức và sinh viên, tham mưu định hướng số hóa kho tri thức ngành để chia sẻ và đóng góp vào quá trình tri thức hóa cán bộ, công chức viên chức ngành Nông nghiệp và bà con nông dân.

V.T.H (mard.gov.vn)32828