Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chiều ngày 17/5/2019, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Vũ Văn Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Khối các cơ quan Trung ương.


Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ đánh giá cao ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ. Trong 3 năm qua, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ đưa nội dung này thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Với tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm thiêng liêng đối với Bác, các cấp ủy đảng và tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các đồng chí lãnh đạo Bộ và nhiều lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  đã tự giác học tập, tu dưỡng và phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, Ngành có điều kiện suy ngẫm sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách và những công lao to lớn của Bác đối với Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta và đối với nhân loại tiến bộ; đồng thời đánh giá được những kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong năm 2019 tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến tham luận đại diện của các tổ chức đảng trực thuộc chia sẻ kinh nghiệm trong việc lựa chọn các khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề phong phú, đa dạng, nghiêm túc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi đảng viên, đóng góp nhiều thành tích cho cơ quan, đơn vị. Các ý kiến cũng đề xuất những giải pháp bổ sung vào Báo cáo sơ kết của Đảng uỷ Bộ để toàn đảng Bộ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị một cách hiệu quả hơn.

Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đảng uỷ Bộ đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2019”; đồng thời biểu dương 02 tập thể (Đảng bộ Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thuộc Đảng bộ Viện Chăn nuôi; Chi bộ Viện Nghiên cứu Lâm sinh thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho vì có nhiều thành tích trong 3 năm thực hiện Chỉ thị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã có, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trong giai đoạn tới: Trước hết, phải gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị với các chủ trương, nghị quyết của Đảng mà trước tiên là gắn việc thực hiện Chỉ thị với các Nghị quyết Trung ương Khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hai là, tiếp tục triển khai Chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Cụ thể là gắn nội dung học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hàng năm với chương trình công tác toàn khoá và hằng năm của các cấp uỷ, với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề ra các giải pháp nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong Báo cáo và tập trung chỉ đạo khắc phục cho được những hạn chế đó. Ba là, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tuyên truyền, giáo dục cho đến đăng ký làm theo Bác; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt, đặc biệt là sự nêu gương của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Biểu dương có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc tạo sức lan toả tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên để biến thành động cơ hành động của mỗi người. Mỗi cấp uỷ viên, cán bộ lãnh đạo, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị không những phải thật sự là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác mà còn phải thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm hàng ngày của cán bộ, đảng viên, đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ trao Giấy khen cho các tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Ngọc An, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ thay mặt Đảng uỷ Bộ xin hứa sẽ cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo đó vào việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Trường yêu cầu các cấp uỷ đảng trực thuộc thực hiện tốt 5 nhiệm vụ sau: Một là, Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất; Hai là, Kiên quyết khắc phục tình trạng thực hiện việc học tập và làm theo Bác một cách chiếu lệ, hình thức; Ba là, Động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tự tin học tập và làm theo Bác để khắc phục tình trạng cho rằng Bác là vĩ nhân, là thiên tài còn chúng ta là người thường không học được Bác; phải chuyển hoá những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành những giá trị đời sống mà mỗi người có thể thực hiện được; Bốn là, Nghiêm túc thực hiện sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị, kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt, từ đó lôi cuốn và tạo sự chuyển biến trong nhận thức về những giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng thời định hướng những nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên; Năm là, Chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để đưa quá trình học tập và làm theo Bác trở thành những hành động tự giác, thường xuyên ở mỗi cá nhân./.

Hải Yến - Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT27382