Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 30/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của Bộ (NN-PTNT) thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Theo Vụ Kế hoạch, Bộ NN-PTNT, Bộ NN&PTNT đã xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Bộ để cụ thể hóa các nhiệm vụ Chính phủ giao, đồng thời, cũng để thực hiện quá trình chuyển đổi nông nghiệp xanh, bền vững đã đề ra tại Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 đó là “Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn”. Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp từ 2,5-3%/năm. Nâng cao hiệu quả sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, nước, thủy sản, rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42%, diện tích có chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên 1 triệu ha. Đặc biệt, ngành nông nghiệp hướng tới tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được sản xuất và tiêu thụ đạt trên 30%...

Để đạt mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu từng vùng, miền; giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, giảm phát thải khí nhà kính. Phát triển nguồn lợi thuỷ sản phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, điều chỉnh cường độ và cơ cấu khai thác hiệu quả gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp xanh, sinh thái; chuyển đổi số và đổi mới công nghệ để sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, ngành ngành Nông nghiệp phải đối mặt với những thách thức trong triển khai chiến lược tăng trưởng xanh như: Đất đai manh mún, khó hình thành hình thức sản xuất khép kín, tập trung, quy mô lớn; Tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu; Áp dụng công nghệ còn hạn chế, trong đó có thu gom, phân loại phế,phụ, phế phẩm nông nghiệp; Thói quen canh tác; lạm dụng thuốc báo vệ thực vật, phân bón hóa học; sử dụng lãng phí tài nguyên; Chưa thu hút được nhiều nguồn lực tài chính cho phát triển nông nghiệp xanh.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, trong những năm qua, nông nghiệp Việt Nam liên tục tăng trưởng, phát triển toàn diện và đạt được những thành tựu to lớn; sản lượng lương thực, thực phẩm tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, nông nghiệp Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, như diện tích đất sản xuất bị thu hẹp, nhu cầu lương thực tăng do dân số tăng, chưa quan tâm đúng mức đến phát triển bền vững; giải quyết chưa triệt để lượng tồn dư trong thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sử dụng quá mức phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, tổn thất sau thu hoạch còn cao… gây ra các rủi ro, nguy hại đối với môi trường.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Việt Nam đang phải đối mặt với sự biến động thị trường, biến đổi khí hậu, biến chuyển xu thế tiêu dùng trên thế giới sang xu hướng tiêu dùng xanh, tiêu dùng có trách nhiệm. Để chuyển sang nền nông nghiệp xanh, Bộ trưởng cho rằng cần thay đổi nhận thức từ nông dân, các tổ chức, hợp tác xã, cộng đồng dân cư… cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống các ngành hàng.  Các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, hiệp hội ngành hàng cùng chung tay để hình thành hệ sinh thái xanh. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ công bố bộ chỉ tiêu đo lường kết quả thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, trong đó, có các chỉ tiêu về môi trường, tăng trưởng xanh.

HNN (mard.gov.vn)31196