Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhằm phát huy hiệu quả của các mô hình sản xuất lúa sử dụng phân hữu cơ vi sinh trên địa bàn huyện Tiểu Cần, ngành nông nghiệp huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh vừa ban hành kế hoạch xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo an toàn, thân thiện với môi trường năm 2019 với mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo an toàn, thân thiện môi trường, tăng năng suất, nâng cao chất lượng lúa gạo đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp và thu hút hộ nông dân tham gia nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện Tiểu Cần năm 2019.


Ruộng lúa vụ hè thu năm 2019 của nông dân huyện Tiểu Cần đang phát triển tốt

Theo kế hoạch xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo an toàn, thân thiện với môi trường, huyện Tiểu Cần sẽ tiến hành ký kết với các công ty, doanh nghiệp đầu tư phân bón sinh học và bao tiêu sản phẩm lúa khi thu hoạch cho các hợp tác xã nông nghiệp và các hộ nông dân trên địa bàn huyện. Các hợp tác xã nông nghiệp và các hộ nông dân tham gia sẽ được ứng dụng phân bón hữu cơ vi sinh theo đúng quy trình sản xuất lúa mà các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã quy định. Đồng thời, ngành nông nghiệp huyện và các doanh nghiệp cũng sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã và hộ nông dân tham gia chuỗi giá trị lúa gạo an toàn thân thiện môi trường như: các hộ dân tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ 50% giá lúa giống, 30% giá vật tư nông nghiệp và cam kết trợ giá lúa 200đ/kg để nông dân an tâm sản xuất.

Được biết, theo kế hoạch vụ lúa hè thu năm 2019 huyện Tiểu Cần sẽ xuống giống trên diện tích gần 12.000ha. Các giống lúa chủ lực được khuyến cáo sản xuất trong vụ này gồm OM 5451, OM 4900... Hiện các địa phương trong huyện đang phát động các hợp tác xã nông nghiệp và các hộ nông dân đăng ký tham gia chuỗi giá trị lúa gạo an toàn, thân thiện môi trường để được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước và các doanh nghiệp đối tác. Qua đó, tạo ra sản phẩm gạo chất lượng, an toàn đáp ứng nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp và góp phần cùng ngành nông nghiệp huyện Tiểu Cần xây dựng thương hiệu lúa gạo an toàn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong thời gian tới.

Thanh Tuyền27438