Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Tin chuyên ngành

Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang

(Ngày 17/08/2017)

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có Công văn số 358/TWPCTT ngày 17/8/2017 của Ban Chỉ đạo TW về PCTT về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang