Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Trang chủ Tin tức, sự kiện Tin chuyên ngành

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2023

(Ngày 05/06/2023)

Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được UNEP phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).