Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sáng 17/8, tại TP Vinh (Nghệ An), Ban Chỉ đạo T.Ư các Chương trình Mục tiêu quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010-2020”. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và đại diện lãnh đạo của 17 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và Bắc Trung Bộ (BTB).


Quang cảnh hội nghị

Tính đến hết tháng 7-2019, vùng ĐBSH và BTB có 2.402/3.474 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 69,1%). Trong đó, vùng ĐBSH đạt 83,59%, cao nhất trong cả nước, vượt mục tiêu toàn vùng là 80%. Vùng BTB đạt 51,92%, chưa đạt mục tiêu toàn vùng là 59%. Bình quân cả vùng đạt 17,4 tiêu chí, cao hơn mức trung bình cả nước là 15,26 tiêu chí/xã. Cụ thể, vùng ĐBSH đạt bình quân 18,28 tiêu chí/ xã, cao nhất cả nước; vùng BTB đạt bình quân 15,8 tiêu chí/xã. Từ đầu năm 2018, cả vùng không còn xã dưới năm tiêu chí; có 41 đơn vị cấp huyện (thuộc 13 tỉnh/thành phố) được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành xây dựng NTM, chiếm 48,8% số đơn vị cấp huyện của cả nước đạt chuẩn NTM. Có 12/17 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu hết năm 2020 toàn vùng sẽ có 88 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 9/17 tỉnh, thành phố ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; đã có 510 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu hết năm 2020, toàn vùng có 939 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Theo đó, tổng vốn huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2010-2019 của hai vùng khoảng 689.798 tỷ đồng, chiếm 32,5% của cả nước.

Nhờ những nỗ lực của chính quyền và người dân, đến năm 2018, thu nhập bình quân khu vực nông thôn vùng ĐBSH ước đạt 43,3 triệu đồng/người/ năm; vùng BTB đạt 27,9 triệu đồng/người/năm thấp hơn bình quân chung của cả nước (35,9 triệu đồng). Vùng ĐBSH và BTB có lần lượt 1,79%, 6,03% hộ nghèo, tất cả các tỉnh, thành phố trong vùng đạt dưới 4% và tỷ lệ hộ cận nghèo 4,38%... Tuy nhiên vùng còn có những hạn chế như: môi trường; quá trình đô thị hoá mạnh theo chiều bê tông hoá; an ninh trật tự; nhiều địa phương nặng về hình thức chưa quan tâm đến chất lượng, trông chờ ỷ lại vào nguồn lực TƯ...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, 10 năm qua, các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đã linh hoạt, sáng tạo đưa ra nhiều cơ chế, chính sách đặc thù tạo nên tiền đề quan trọng để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiều quyết định trong quá trình triển khai thực hiện NTM ở cơ sở.

Đó cũng là bước chuyển quan trọng để đến nay, vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ có tới gần 70% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 48% so với cuối năm 2015, là mức tăng trưởng cao nhất trong cả nước, cao hơn nhiều so với mức đạt chuẩn của cả nước là 50,26%. Bình quân số tiêu chí/xã của cả vùng đạt 17,4 tiêu chí, cao hơn mức trung bình cả nước là 15,26 tiêu chí/xã.
Cả vùng đã có 41 đơn vị cấp huyện (thuộc 13 tỉnh/thành phố) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, chiếm 48,8% số đơn vị cấp huyện của cả nước đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hai vùng này có vai trò hết sức quan trọng  trong cả nước vì có những nét đặc trưng, đặc thù riêng và là vùng đi tiên phong về các mặt; phát huy được lợi thế để đạt kết quả cao. Đặc biệt, vùng Bắc Trung bộ có xuất phát điểm khó khăn nhưng đã có nhiều sáng kiến trong xây dựng NTM, điển hình là phong trào xây dựng khu vườn mẫu ở Hà Tĩnh, chủ trương xây dựng NTM thôn, bản ở Nghệ An.

Riêng đối với tỉnh Nghệ An, với điều kiện đặc thù trên 83% diện tích là vùng miền núi dân tộc, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tới sự phát triển bền vững của tỉnh. Năm 2010, toàn tỉnh có 431 xã thực hiện Chương trình với xuất phát điểm thấp, chỉ đạt bình quân 3,64 tiêu chí/xã. Sau 10 năm phấn đấu, đến nay, tỉnh Nghệ An đã có 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; 226/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 04 xã thuộc huyện nghèo 30a, 02 xã biên giới và 30 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 15,64 tiêu chí/xã. Đặc biệt, để phù hợp với tình hình thực tiễn tại các xã miền núi khó khăn, năm 2016, Nghệ An đã có chủ trương xây dựng thôn/bản nông thôn mới. Qua 3 năm thực hiện, đã có 667 thôn/bản đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí của tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ đã đạt được trong xây dựng NTM. Theo ông, đây là nơi hội tụ những điểm sáng nhất, những sáng tạo đột phá nhất, những cách làm hiệu quả nhất về xây dựng NTM của cả nước trong những năm qua. 

Khu vực này cũng là nơi khởi nguồn cho việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách mới đã và đang triển khai rất hiệu quả, như: Chương trình mỗi xã một sản phẩm xuất phát từ Quảng Ninh; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu xuất phát từ Hà Tĩnh; xây dựng NTM cấp thôn, bản ở những địa bàn khó khăn xuất phát từ Nghệ An, Thanh Hóa; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xuất phát từ Nam Định…

Theo Phó Thủ tướng, hiện khu vực này đang là nơi tìm tòi những vấn đề mới, làm tiền đề để nghiên cứu nội dung xây dựng NTM cho giai đoạn sau năm 2020 như: Du lịch nông thôn; phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư; xây dựng mã vùng sản xuất nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả các tỉnh, thành phố đạt được. Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương cần rà soát, từ đó đưa ra được phương hướng phù hợp với địa phương mình trong giai đoạn tiếp theo. Bố trí nguồn lực cần xem xét lại và đề xuất hợp lý; đặc biệt, cần xem xét và phát huy được vai trò người dân trong xây dựng NTM nhưng phải để người dân tự nguyện, tự giác. Phát triển kinh tế nông thôn, các mô hình tập thể và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp phải đạt kết quả cao nhất có thể. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, từng tỉnh, huyện, xã phải tiếp tục phấn đấu để có kết quả xây dựng NTM cao nhất năm 2020, không được chủ quan, thỏa mãn; đồng thời, cần chú ý công tác xem xét, thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM, trên tinh thần không chạy theo thành tích; Đo lường kết quả đạt được là mức độ hài lòng của người dân. …

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN và PTNT trên cơ sở tổng kết từng vùng để chuẩn bị tốt việc xây dựng tiêu chí, cơ chế xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo như: mục tiêu chung cho cả nước, cho từng vùng; tiêu chí; cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá, khen thưởng cũng như chuẩn bị cho hội nghị sắp tới…Phó Thủ tướng quán triệt lại quan điểm “ Nông thôn mới – có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, từ đó đòi hỏi sự năng động, tự chủ của các địa phương cùng với sự chủ động đề xuất sáng kế, phương hướng mới giúp NTM phát triển…

 

BBT tổng hợp27633