Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 7/9/2019, tại tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.


Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 9 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và vùng Tây Nguyên được các địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của người dân.

Tính đến tháng 8/2019, vùng duyên hải Nam Trung bộ và vùng Tây Nguyên (DHNTB và TN) có 604/1.424 (42,41%) xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (cả nước có 4.522 xã đã đạt chuẩn, chiếm 50,8%), trong đó:

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có 378/825 (45,82%) xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 34,42% so với cuối năm 2015, mức độ tăng cao hơn so với bình quân cả nước là 33,65%), thấp hơn so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,8%); dự kiến đến hết năm 2020 có khả năng đạt tỷ lệ 60%. Đến  nay, đã có 04/8 tỉnh, thành phố đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao3 (Tp. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Thuận).

Vùng Tây Nguyên có 226/599 (37,73%) xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 30,53% so với cuối năm 2015, mức độ tăng thấp hơn so với bình quân cả nước là 33,65%), thấp hơn so với mức đạt chuẩn của cả nước (50,8%); dự kiến đến hết năm 2020 có khả năng đạt 43% (hoàn thành mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao). Đến nay, đã có 02/5 tỉnh đã đạt vượt mục tiêu phấn đấu đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao (tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng).

Việc phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã được các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh các sản phẩm ngành hàng. Các tỉnh, thành phố vùng DHNTB đã chú trọng phát huy kinh tế biển, gồm du lịch biển (đứng đầu cả nước) và khai thác thuỷ hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các tỉnh Tây Nguyên chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng từ một số cây có giá trị thấp (như điều, ngô, lúa...) sang rau, hoa, cây ăn quả (bơ, sầu riêng, chanh leo…), cây công nghiệp (hồ tiêu, cà phê)… hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung (bơ, sầu riêng, hồ tiêu… ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum; cà phê ở tất cả các tỉnh; rau, hoa ở Lâm Đồng, sâm Ngọc Linh ở Kon Tum…). Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai hiệu quả nên Tây Nguyên vẫn tiếp tục là vùng có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước (46% so với 41,65%); một số tỉnh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo quy trình chuẩn, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn phát triển theo chuỗi liên kết (tỉnh Đắk Nông, Kon Tum đều có trên 20.000 ha cà phê tham gia các chuỗi liên kết); nhiều địa phương đã chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đây là khâu đột phá trong sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp và nông thôn phát triển, tạo diện mạo mới và trở thành ngành kinh tế chủ lực của địa phương

Trong khi đó, sau hơn 01 năm triển khai Chương trình OCOP, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển những sản phẩm đặc sản các địa phương (điển hình là các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng). Tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm và gắn sao được 25 sản phẩm OCOP (trong đó có 05 sản phẩm đạt 4 sao và 20 sản phẩm đạt 3 sao).

Phát biểu tại hội nghị, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia cho biết, Chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình thành công nhất trong tất cả các chương trình kinh tế xã hội của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, chương trình đã có sự tập trung cả hệ thống chính trị cơ sở vào cuộc để phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn. Trong đó, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là vùng đặc trưng nhất của Việt Nam để xây dựng nông thôn mới. Bởi đây là vùng có không gian phát triển xây dựng nông nghiệp, ngư nghiệp điển hình và rộng lớn nhất. Vì thế, cần phải tập trung xây dựng nông thôn mới nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng của khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đưa 2 vùng này lên ngang bằng với hai miền Bắc – Nam./ 

T.Hiền27685