Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn huyện Trà Cú về công tác bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng vứt bừa bãi vứt vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và thuốc phòng trị bệnh thuỷ sản (PTBTS) sau sử dụng ngay trên đồng ruộng gây ô nhiễm môi trường, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân do dư lượng hóa chất còn sót lại trong các bao bì, chai lọ đựng thuốc. Ngành Nông nghiệp huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vừa triển khai xây dựng mô hình bể thu gom vỏ thuốc BVTV và vỏ thuốc PTBTS sau sử dụng trên địa bàn 02 xã Đại An và Tập Sơn, huyện Trà Cú.Mô hình được xây dựng với tổng số 100 bể chứa và tổ chức 10 cuộc tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn mô hình cho trên 300 người tham dự là cán bộ phụ trách môi trường xã, cán bộ Ban nhân dân các ấp và đại diện các hộ canh tác nông nghiệp và nuôi thuỷ sản trên địa bàn 02 xã Đại An và xã Tập Sơn. Tại các cuộc tập huấn, tuyên truyền, các cán bộ và các hộ dân đã được triển khai 02 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: Ảnh hưởng của việc vứt bừa bãi vỏ bao, chai lọ thuốc BVTV và thuốc PTBTS sau sử dụng đối với môi trường và sức khỏe con người; Chuyên đề 2: Phương pháp thu gom vỏ bao, chai lọ thuốc BVTV và thuốc PTBTS bảo đảm an toàn cho môi trường và sức khỏe của người dân.

Được biết, tình trạng nhiều hộ dân có thói quen vứt vỏ bao, chai lọ thuốc BVTV và thuốc PTBTS sau sử dụng ngay trên đồng ruộng đã gây ô nhiễm nguồn đất, nước và nhiễm bẩn nông sản, thủy sản và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. Ngoài ra, chai lọ thuỷ tinh thuốc BVTV và thuốc PTBTS còn có khả năng gây thương tích, ảnh hưởng đến sức khoẻ người nông dân khi chẳng may dẫm đạp phải những chai bị bể bén, nhọn. Một phần nguyên nhân là do thói quen, ý thức của người dân chưa cao; mặt khác, hiện nay trên đồng ruộng chưa có nhiều điểm thu gom tập trung vỏ bao, chai lọ thuốc BVTV và thuốc PTBTS sau sử dụng và xử lý bảo đảm đúng kỹ thuật, an toàn… Do đó, mô hình bể thu gom vỏ thuốc BVTV và vỏ thuốc PTBTS sau sử dụng trên địa bàn 02 xã Đại An và xã Tập Sơn, huyện Trà Cú được triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, tạo thói quen tốt trong canh tác, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, đất do vỏ chai lọ, bao thuốc trong canh tác nông nghiệp và nuôi thuỷ sản để lại. Qua đó, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Đa số cac hộ dân tham gia mô hình điều nhận định đây là mô hình thiết thực, hiệu quả về bảo đảm vệ sinh môi trường ở nông thôn, bảo vệ sức khỏe nhân dân cần được duy trì và nhân rộng tại địa phương trong thời gian tới.

Thanh Tuyền27412