Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh, thực hiện đề án phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và định hướng 2030 tỉnh Trà Vinh (Chương trình OCOP tỉnh Trà Vinh), các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đăng ký 35 sản phẩm để triển khai trong năm 2019.


Sản phẩm tôm khô của huyện Cầu Ngang đăng ký chương trình OCOP tỉnh Trà Vinh năm 2019

Theo danh mục 35 sản phẩm đăng ký chương trình OCOP tỉnh Trà Vinh triển khai trong năm 2019, thành phố Trà Vinh có 04 sản phẩm (Chả lụa, chả hoa; cà phê bột; tổ yến thương phẩm); huyện Tiểu Cần có 03 sản phẩm (Chổi cọng dừa và 02 sản phẩm se chỉ tơ xơ dừa); huyện Châu Thành có 05 sản phẩm (Đồ mỹ nghệ 3D; rượu Xuân Thạnh; nhạc cụ dân tộc và 02 sản phẩm bánh tét); huyện Cầu Kè có 03 sản phẩm (Củ cải muối Chịt Sa; dừa sáp và Homestay-du lịch sinh thái); huyện Trà Cú có 05 sản phẩm (Sản phẩm bằng tre, tầm vong, trúc; thủ công mỹ nghệ; chiếu chữ, chiếu hoa; chả cá lóc, cá biển; khô cá lóc); huyện Cầu Ngang có 06 sản phẩm (Tôm khô; bánh tét; khô các loại; hủ tiếu sợi; cốm dẹp; bánh bông lan giòn); huyện Càng Long có 04 sản phẩm (Hủ tiếu sợi; bánh tráng; xoài Châu Nghệ; thanh long ruột đỏ); huyện Duyên Hải có 02 sản phẩm (Tôm khô, cá khô các loại; tôm sú thương phẩm); thị xã Duyên Hải có 03 sản phẩm (Nước mắm rươi; nghêu thương phẩm và thịt dê thương phẩm).

Được biết, chương trình OCOP tỉnh Trà Vinh được triển khai nhằm góp phần tạo ra một lượng hàng hóa đáng kể, các sản phẩm ngày càng được đa dạng, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu cho người dân trong và ngoài tỉnh và một phần cho xuất khẩu. Thông qua các chính sách của tỉnh, một số cơ sở, doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính sẽ mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, giúp cho sản phẩm phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng. Theo kế hoạch, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục  triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP tỉnh Trà Vinh, tập huấn, doanh nghiệp, cá nhân xây dựng và triển khai phương án kinh doanh, tăng cường công tác xúc tiến mở rộng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thị trường trong và ngoài nước khi tham gia chương trình OCOP tỉnh Trà Vinh.

Thanh Tuyền27280